Category

Dilekçeler

İhtiyadi Tedbir Dilekçesi

                    İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ NÖBETÇİ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ’NE / ÇANAKKALE İHTİYATİ TEDBİR TALEP EDEN: …. A.Ş....
Read More

Bilirkişi Raporu

                                   BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ                          ÇANAKKALE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE SANIK: Ad- Soyad/ Adres MÜDAFİ: Avukat Ad-...
Read More

Süre Tutum Dilekçesi

Mevcut hukukumuzda uygulamaların, teori ile her zaman aynı derecede benzerlik gösteremeyeceği gibi bu konuda da birtakım farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Uygulamamızda, ilk derece...
Read More

Munzam Zarar Nedir?

MUNZAM (AŞKIN) ZARAR Para borçlarında, borçlunun temerrüde düşmesi sebebiyle alacaklının zarara uğraması kaçınılmaz bir hal alır. Bu zararın karşılanmasında uygulamada başvurulacak ilk...
Read More
Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button