Single Blog Title

This is a single blog caption

Bilirkişi Raporu

 

 

 

                             BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

                         ÇANAKKALE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

SANIK: Ad- Soyad/ Adres

MÜDAFİ: Avukat Ad- Soyad / Adres

SUÇ TÜRÜ: Taksirle yaralama

KONU: Bilirkişi raporlarına karşın itirazlarımızın içerdiği dilekçeden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: Sayın mahkemenize sunulan …/…/…. Havale tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızı sunmak istiyoruz:

Şöyle ki, müvekkilimize ait …… plakalı aracın yolun yapısını yanlış şekilde hesaba katarak fren izleri dikkate alınmadan müvekkilimizin mevcut süratını hatalı belirleyip (halihazırda EDS kayıtlarını sunarak azami hızın içinde olduğunu belirtmiştik) azami hızı aştığını iddia ederek müvekkilimizi süratli ve sonucunda asli kusurlu olduğunu iddia eden bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz. Ek olarak bununla beraber, bilirkişi raporunun eksik ve hatalı olduğunu düşünerek yeni bir bilirkişilik incelemesi için gerekli mevcut özeni gösterecek başka bir bilirkişi tarafından incelenmesini talep ediyoruz. Adil bir yargılama süreci ve hakkaniyetin sağlanması için itirazımızın değerlendirilmesini ve gerekli adımların atılmasını rica ederiz.

HUKUKİ NEDENLER: CMK M.67, TCK M.89 VE İLGİLİ MEVZUAT

SONUÇ VE İSTEMLER: Yukarıda kısaca açıklanan nedenler ile özensiz ve hatalı hazırlanan bu bilirkişi raporunun, gerekli özeni gösterecek başka bir bilirkişi veya bilirkişi heyeti tarafından dosyanın incelenmesini sanık vekili olarak saygılarımla talep ederim.

                                                                                                       SANIK VEKİLİ

                                                                                                           AD SOYAD

                                                                                                                İMZA

(Hazırlayan: Stj. Öğr. Segâh GÜLPEKMEZ)

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button