Single Blog Title

This is a single blog caption

İhtiyadi Tedbir Dilekçesi

 

                  İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

NÖBETÇİ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ’NE / ÇANAKKALE

İHTİYATİ TEDBİR TALEP EDEN: …. A.Ş. (Vergi dairesi, Vergi no belirtilmeli) / Adres

VEKİLİ: Avukat Ad Soyad/ Adres

KARŞI TARAF: … Şirketi/ Adres

TALEP: Müvekkilimizin markasının güven altında olmaması nedeniyle davacı tarafın müvekkilimizin markasına karşı kopyalama sebebiyle markaya karşı tecavüzde bulunarak 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun ve TTK m. 56 ve sonrası haksız rekabet hükümlerini ihlal durumu yüzünden haksız rekabetin önlenmesi ve marka hakkına tecavüze ilişkin ihtiyati tedbir kararı talebidir.

AÇIKLAMALAR: Müvekkil şirketimiz … yılından beri gıda sektöründe hizmet vermektedir. … yıllık deneyimiyle beraber gıda sektörü başarısına …. Yılında ….  Diyetisyenlik ofisi ile anlaşmaya varmış olup …. Adıyla ortak bir marka çıkarmışlardır. Bugüne kadar da işlerini hoşgörülü ve saygılı bir ortaklıkla devam etmektedirler ve çok iyi işler başarmaktadır. (Ekte yapılan anlaşmalar sunulmuştur.)

Yapılan reklam ve tanıtımlardan yola çıkarak …. Adlı Diyetisyen bürosu, müvekkil markasının aynısı ile ortak diyetisyen kendisiymiş gibi kendisine danışan reklamı oluşturmuştur. Daha fazla markamızı tehlike atma potansiyeli bulunmakta olduğundan daha fazla yanlış anlaşılma yoluyla danışan kazanılması durumundan mütevellit ivedilikle ihtiyati tedbir kararı talep ediyoruz.

Hukuki Deliller: Ortaklık sözleşmeleri, şirket sözleşmeleri, bilirkişi raporu, sahte marka tespit raporları ve her türlü delil.

Hukuki Nedenler: HMK, Markaların Korunması Hakkında Kanun, TTK ve ilgili mevzuat.

      Sonuç ve İstem: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak amacıyla,

Öncelikle kötü niyetle yapılan marka sahteciliğinden dolayı ivedilikle muhtemel yanlış anlaşılma, yanlış reklam ve danışan çekme potansiyelinden markamıza ivedilikle ihtiyati tedbir kararı alınmasına ve masraflar ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

                                                                                             İhtiyati Tedbir İsteyen Vekil

                                                                                                Av. AD-SOYAD

                                                                                                      İMZA

(HAZIRLAYAN: Stj. Öğr. Segâh GÜLPEKMEZ)

 

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button