Single Blog Title

This is a single blog caption

Koruma Kararı Talebi Dilekçesi

Koruma Kararı Nedir?

Dilekçe Örneği

                      İSTANBUL (..) AİLE MAHKEMESİ’NE

 

DAVACILAR                     :  1-Ad ve Soyadı-T.C Kimlik No:

Teyze-Adres

 

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres-Tel

DAVALILAR                     :  1-Ad ve Soyadı-T.C Kimlik No:

Anne-Adres

2- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Genel Müdürlüğü-İSTANBUL

DAVA                                 :  Koruma kararı talebi

AÇIKLAMALAR               :

1-Müvekkilim olan davacıların kızları ile davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten … isminde bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. … isimli kız çocuğu 7 yaşındadır.

2- Davalının eşi 5 yıl önce iş kazası nedeniyle hayatını kaybetmiş bu nedenle davalı anne çocuğa 2 yıl kadar tek başına bakmıştır. Ancak davalının hem maddi durumu yerinde değil hem de alkol bağımlısıdır bu nedenle henüz 7 yaşında olan … bakıma muhtaçtır. Davalı anne çocuğun ihtiyaçlarını karşılayamadığı gibi çocuğuna iyi bir aile ortamı da sağlayamamaktadır. Bu nedenle davalı, çocuğunu teyzesinin yanına bırakmıştır.  Müvekkilim ise yaşlıdır ve kanser hastası olması sebebiyle kendi ihtiyaçlarını dahi zor karşılamaktadır. Bu nedenle yeğenine gerektiği gibi bakmakta zorlanmaktadır. Söz konusu çocuğun korunmaya ihtiyacı olduğundan, küçük … Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlardan birisine yerleştirilmesi için bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER: Nüfus kayıtları, Sağlık raporları, tanık beyanları ve her tür deliller.

HUKUKSAL NEDENLER: HMK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkate alınacak olan sebeplerle açılan davanın kabulüne, Küçük … -TC Kimlik No- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlardan birisine yerleştirilmesi için gereğini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av. Adı ve Soyadı
İmza

(Hazırlayan: Stajyer Öğrenci Simay ŞİRİN)

 

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button