Single Blog Title

This is a single blog caption

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Dilekçe Örneği

ÇANAKKALE NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

       Gönderilmek Üzere

ÇANAKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Soruşturma No: 2020/….

KYOK KARARINA İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ: Ad Soyad/ T.C. No

MÜŞTEKİ VEKİLİ: Av. Ad Soyad / Adres

ŞÜPHELİ: Ad Soyad / T.C. No

SUÇ TÜRÜ: Kasten Yaralama

KONU: Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Soruşturma no 2020/… olan ve …/…/…. Tarih 2023/…. Sayılı kararınıza istinaden Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

../../…. Tarihinde Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğumuz şikâyet dilekçemiz üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020/…. Soruşturma numarası ile şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma neticesinde …/…/…. Tarih 2023/…. Sayılı kararla şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu karar usul ve yasaya aykırı olup, karara süresi içinde itiraz ediyoruz. Şöyle ki;

Şüpheli ile müvekkilin uzun yıllardır devam eden üvey kardeş durumu mevcuttur. Mevcut olayda gergin geçen bir tatil dönüşü, Çanakkale- İstanbul karayolunda ihtiyaç molasında iken şüpheli ile müvekkilimin arasında çıkan tartışma sonrası; şüpheli, özellikle belirtmek isterim ki 16 yaşında olan ve üzerine yüzünde sabit iz bırakacak şekilde bir bardak sıcak kahveyi müvekkilimizin üzerine dökmüştür.

Şüpheli şahsın kasten yaralama suçunu işlediği sabittir. Bununla beraber, şikayet dilekçemizde oteldeki tartışmaların kamera kayıtlarını ve benzinlikteki kavganın kamera kayıtlarını dosyaya sunmuştuk. Ancak sunmuş olduğumuz delillere rağmen Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde, şüphelinin kastedilen suçu işlediğine dair somut deliller bulunamadığı gerekçesi gösterilerek şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. İşbu karar mevcut deliller ışığında usul ve yasaya aykırı olduğundan kararın kaldırılarak şüpheli şahıs hakkında iddianame düzenlenmesi ve kamu davası açılması gerekmektedir.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle;

  • Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının İTİRAZEN KALDIRILMASINA,
  • Şüphelinin cezalandırılması için KAMU DAVASI AÇILMASINA karar verilmesini müşteki vekili olarak saygılarımla vekaleten talep ederim.

                                                                                                     …/…/2023

                                                                                      İtiraz Eden Müşteki Vekili
Av.

 

(Hazırlayan: Stajyer Öğrenci Segâh Gülpekmez)

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button