Single Blog Title

This is a single blog caption

Marka Hakkı İhlali (İhtarname)

         Marka Hakkı İhlaline Yol Açan Eylemle Derhal Son Verilmesi ile İlgili İhtarname

– İHTARNAME –

İHTAR EDEN : Hediyelik Eşya E- ticaret sitesi

VEKİLİ          : Av. Ad Soyad/ Adres

MUHATAP     : FSD İletişim ve Satış tic.

KONU            : İzinsiz marka ürünlerini taklit etme sonucu marka hakkımızın ihlaline yol açan eylemlerinize son vermeniz ihtarıdır.

Sayın Muhatap,

  • Firmanız tarafından, müvekkil firma Hediyelik eşya E ticaret sitesi’nin ürünlerini marka sahibi izni olmaksızın kendi sitenizde müvekkil firma ürünleri tespit edilmiştir. Ekte yer alan belgelerde, apaçık ürün kodları görünecek şekilde yer almaktadır.
  • Belirtilen sebep ile firmanızın izinsiz bir şekilde marka fotoğraflarını kullandığı, ürün kodlarının bile aynı olan kullanıma derhal son verilmesi, ihtardan sonra yapılan işlemlerde derken haber verilmesi; aksi takdirde dikkate alınmadığı takdirde yasal yollarla hukuki süreci başlatılacağı; tazminat davası ,cezai sorumluluk ve bundan kaynaklı doğacak vekalet ücreti dahil her türlü masrafın tarafınızdan tahsiline başvurulacağı her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla ihtar olunur.

 

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederim.

EKLER   :

1-

2-

                                                                                                     …../……/……

                                                                                                     İhtar Eden Vekili
Av. Adı ve Soyadı
İmza

 

(Hazırlayan: Stajyer Öğrenci Segâh GÜLPEKMEZ)

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button