Tag

ağır ceza

Dolandırıcılık

Dolandırıcılık, şahıs ile ilişki kurulduktan sonra iyi niyetin suistimal edilmesi suretiyle mal, değeri olan eşya ya da paranın alınması olayıdır. Bir kişiyi...
Read More

Sahtecilik Suçları

Sahtecilik genel olarak, başkasını veya başkalarını aldatmak için kullanılan her türlü hile ve yöntem şeklinde tanımlanabilir. Günümüzde birçok sektörde sahte ürün üretilmektedir....
Read More

Organ ve Doku Ticareti Suçu

Organ ticareti, Birleşmiş Milletlerin bir protokolünde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre organ ticareti, bir kişinin organlarının veya dokularının alınması maksadıyla zorlanması, mecbur bırakılması,...
Read More

Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık kavramı ceza hukuku açısından cezalandırma için önemli ve 2005 değişikliğiyle kanunumuza eklenmiş bir kavramdır. Ceza hukuku, ultima ratio (son çare)...
Read More

Ceza Avukatı

Ceza Hukuku, insanların maruz kaldıkları ve yasal tanımlar gereği suç olarak kabul edilen fiillerin tanım ve yaptırımlarını düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza Hukuku...
Read More
Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button