Single Blog Title

This is a single blog caption

Ceza Avukatı

Ceza Hukuku, insanların maruz kaldıkları ve yasal tanımlar gereği suç olarak kabul edilen fiillerin tanım ve yaptırımlarını düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza Hukuku bir fiilin suç olup olmadığına düzenlerken Ceza Muhakemesi Hukuku ise Ceza Hukukunun düzenlemiş olduğu ve suçun unsurlarını içeren bir fiilin işlenmesi halinde hukuki sürecin nasıl işleneceğini, ne gibi usul işlemleri bulunduğunu düzenleyen usul mekanizmasıdır. Bugünkü yazımızda da Ceza Hukukunun bu tanımından yola çıkarak Ceza Avukatının ne olduğu ve ne iş yaptığının açıklamasını yapacağız.

 

 

Ceza Avukatı Nedir?

Hukukumuzda her ne kadar avukatlık mesleği alanlara ayrılmamış olsa da her hukuk dalının kendine has incelikleri ve teknikleri bulunmaktadır. Bu yüzden çoğu uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulabilmesi için içerisinde bulunulan hukuk dalında uzmanlaşmış bir avukata danışmak gerekebilir. İşte Ceza Avukatı da Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış olup bu alanda mağdur, müşteki, sanık ya da şüpheliye her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

 

 

Ceza Avukatı Ne Yapar?

Ceza Avukatı, Ceza Hukuku’nun gereklilikleri içerisinde müvekkillerini her türlü hukuki desteği sağlamaktadır. Ceza Hukuku, Özel Hukuk’tan farklı olarak ayrı bir usul mekanizmasına sahiptir. Buna göre her ne kadar Ceza Kanununda suç olarak işlenmiş bir fiilin mağduru olacaksa da bu suça ilişkin açılacak ceza davasında davacı mağdur değil kamu makamı, yani Cumhuriyet Başsavcılığı olacaktır. İşte Ceza Avukatı gerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmadan önceki aşamada, gerekse davanın açılmasından sonra müşteki, mağdur, sanık ya da şüpheliye her türlü hukuki desteği vermektedir.

 

 

Ceza Yargılaması Süreci Nasıl İşlemektedir?

Türk Ceza Hukukunda suçlar şikayete tabi olanlar ve şikayete tabi olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şikayete tabi olmayan suçlar için mağdurun hiçbir şikayeti aranmaksızın suç şüphesini öğrenen Cumhuriyet Başsavcılığı kendiliğinden soruşturma faaliyetine başlayacaktır. Örneğin kasten öldürme suçu şikayete tabi olmayan suçlardandır. Buna karşılık şikayete tabi suçlarda ise suçun mağduru olanın şikayeti bulunmaksızın savcı kendiliğinden soruşturma faaliyetini başlatamaz. Şikayetin suçun mağduru tarafından yapılabilecekken ihbar herkes tarafından yapılabilecektir. Zira bir suçtan haberdar olan herkes bunu kolluk güçlerine veya Cumhuriyet Savcılığına bildirebilir.

Şikayet, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenen savcı, kamu davası açılıp açılmayacağına yer olup olmadığına ilişkin karar verebilmek için araştırma yapmaya başlar ve suçun şüphelisinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplamaya başlar. Bu aşama soruşturma evresi olarak adlandırılır. Savcı soruşturma aşamasının sonunda suçun işlendiğine ilişkin yeterli delilin oluşmadığı kanaatine ulaşırsa kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verir. Anacak suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli yönde bir şüphe oluştuğu takdirde savcılık iddianame hazırlar ve mahkemenin onayına sunar. Savcının hazırladığı iddianame bir nevi dava dilekçesi rolünü üstlenmektedir. Mahkeme iddianameyi kabul ederse şüpheli hakkında kamu davası açılmış olur ve şüpheli sıfatı açılan davada sanık olarak değişir. Mağdur kamu davasına katılmak mecburiyetinde olmamakla birlikte birtakım haklardan faydalanabilmek için davaya katılmak zorundadır. Kamu davasının açılması ile birlikte soruşturma aşaması tamamlanmış olur ve artık sanığın yargılandığı kovuşturma aşamasına geçilmiş olur.

 

 

Ceza Avukatının Ceza Yargılamasındaki Yeri

Ceza Avukatı, ceza yargılamasının her aşamasında hukuki hizmet sağlayabilmektedir. Buna göre müştekinin, yani suçun mağdurunun gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında vekilliğini yürütebilmektedir. Ceza Avukatı suç şikayete tabi ise şikayet dilekçesini hazırlayıp savcılığa sunar, soruşturma aşamasındaki takibini sağlar, Savcılık makamı ile iletişimde kalır, Kovuşturmaya Yer Olmadığı ve Daimi Arama Kararı gibi kararlara itiraz eder. Kovuşturma aşamasında da müştekinin dilerse davaya katılmasına yardımcı olur, müşteki adına duruşmalara katılır, mahkeme kararını istinafa taşıyabilir ve diğer takip işlemlerini de yerine getirir.

Ceza Avukatı ceza yargılaması içerisinde yalnızca müştekiye değil şüpheli ya da sanığa da hukuki destek sağlar. Ancak ceza avukatının şüpheli ya da sanığın vekilliğini yürütmesi halinde sıfatı vekil değil müdafi olarak geçmektedir. Bu anlam müdafi gerek soruşturma aşamasında şüpheliye, gerekse kovuşturma aşamasında sanığa her türlü hukuki hizmeti sunabilecektir.

 

 

Ceza Avukatının Önemi

Ceza hukuku, kanunun suç olarak düzenlendiği fiillerin cezasını belirtmekte; Ceza Muhakemesi Hukuku ise kanun suç olarak saymış olduğu fiillerin işlenmesi halinde yargılamanın nasıl işleyeceğini düzenlemektedir. Bu anlamda Ceza Hukuku sonucu itibariyle kişinin hayatını derinden etkileyecek, özgürlüğünden mahrum edecek ya da öbür taraftan büyük maddi kayıplara uğramasına sebebiyet verebilecek bir hukuk dalıdır. Bu anlamda ceza hukuku alanında muhakkak işin uzmanı bir Ceza Avukatı ile çalışılması gerekmektedir. İyi bir Ceza Avukatı sayesinde yargılamanın hangi tarafında olursanız olun hukuk sisteminin bahşetmiş olduğu haklardan sonuna kadar faydalanabilirsiniz.

Kule Hukuk Bürosu bünyesinde yılların verdiği deneyim ile sizlere hizmet sunan Avukat Ferhat Küle Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış olup bu alanda sizlere en iyi hizmeti sağlamaktadır. Bizimle iletişime geçerek Ceza Hukuku alanında sizlere en iyi hizmeti sunabiliriz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button