Single Blog Title

This is a single blog caption

Silah Ticareti ve Kaçakçılığı Suçu Cezası

Silah kaçakçılığı, ateşli silahların yasa dışı olarak bir ülkeden başka bir ülkeye sokulması veya sokmaya teşebbüs, buna aracılık edilmesi suç olarak tanımlanmıştır. 6136 sayılı kanun kapsamında düzenlenmiş ve kaçakçılık suçu olarak tanımlanmıştır. Silah ticareti suçu ise yasadışı yollarla bir ülkeye getirilen veya üretilen ateşli silahları, satmaya aracılık veya satış amacıyla bulundurmadır. Bu da 6136 sayılı kanun kapsamında düzenlenmiştir.

 

Silah Kaçakçılığı veya Ticareti Suçunun Oluşumu

Bu suçların işlenmesi üç farklı şekilde mümkündür ve ceza miktarları bu işleniş biçimlerine göre belirlenmektedir.

  • 6136 Sayılı Kanun m.12/1 kapsamında, silah kaçakçılığı ya da silah ticareti suçu, bir kişi tarafından işlenmesi durumunda bireysel silah ticareti ya da silah kaçakçılığı suçu oluşur.
  • 6136 sayılı Kanun m.12/2 kapsamında, silah ticareti ya da silah kaçakçılığı suçunun iki ya da daha fazla kişi işbirliği ile birlikte işlenmesi durumunda toplu silah ticareti veya kaçakçılığı suçu oluşur.
  • 5237 sayılı TCK madde 220/1 kapsamında, suç örgütü, en az üç kişinin bir araya gelerek suç işlemek kastıyla bir ilişki, hiyerarşi ve süreklilik içerisinde hareket etmesi sonucu meydana gelir. Buradan hareketle, suç işleme sebebiyle kurulmuş örgütün fiili çerçevesinde işlenmesi durumunda örgütlü silah ticareti veya kaçakçılığı suçu oluşmaktadır.

 

Bu suçun oluşumu bakımında öncelikle, silah ticareti suçu veya silah kaçakçılığı suçları ile beraber farklı kişi ve çevrelere ulaşmak suretiyle silah yayma ve tehlikeyi genişletme, çoğaltma amacı vardır. Ayrıca silah ticareti suçu oluşumu için suça konu olacak silah 6136 sayılı Kanun başlığı altında yasak nitelik olarak adlandırılacak ateşli silah olması gerekmektedir. (Ruhsatsız Silah niteliğinde olmalıdır) Ek olarak, bu suçlarda kullanılacak olan silahların gümrükten geçirilmesi ya da gümrük dışından farklı bir yolla ülkeye sokulması gibi bir şart söz konusu değildir.

 

6136 Sayılı Kanun madde 12 Kapsamında Silah Ticareti, Kaçakçılığı Suçunun Cezası

Bu suç bireysel olarak işlendiği takdirde, silah ticareti, kaçakçılık, imalat, nakli suçlarında temel ceza beş yıl ila on iki yıla kadar hapis ve beş yüz günden başlayıp beş bin güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir.

Bu suç toplu olarak işlendiği takdirde, kanun kapsamında iki veya daha fazla kişi bu suçu toplu işlemeleri durumunda, kişiler hakkında 8 ila 15 yıl arasında hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası verilecektir.

Bu suç örgüt olarak işlendiği takdirde, kanun kapsamında birinci fıkrada sayılan hallerin amacı suç işlemek olan bir örgütün fiilleri kapsamında işlenmesi durumunda, verilecek olan ceza bir kat artırılarak verilir. Bu çerçevede ceza olarak, 10 yıl ile 24 yıla arasında hapis ve bin günden on bin gün aralığında adli para cezası verilir.

 

Silah Kaçakçılığı veya Ticareti Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

                Silah Kaçakçılığı veya Ticareti Suçunda Adli Para Cezası, bu suç kapsamında verilen hapis cezası miktar sebebiyle adli para cezasına çevrilememektedir.

Silah Kaçakçılığı veya Ticareti Suçunda Erteleme, bu suç kapsamında verilen hapis cezası ve diğer cezaların ertelenmesi kararı verilememektedir.

Silah Kaçakçılığı veya Ticareti Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, bu suç kapsamında verilen hapis cezası miktarı sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilememektedir.

 

Silah Kaçakçılığı veya Ticareti Suçunda Şikâyet Süresi ve Zamanaşımı

                Bu suçlar savcılık merci tarafından re’sen soruşturulmaktadır. Bu sebeple bu suçlar ile alakalı bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Silah kaçakçılığı veya ticareti suçular sebebiyle yapılacak olan yargılamalarda dava zamanaşımı süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu yargılamaları yapmakla görevli mahkeme “ağır ceza” mahkemesidir.

 

Yargıtay Kararı Işığında Silah Kaçakçılığı veya Ticareti Suçu

“…Sanıkların silah ticareti yaptığı hususundaki duyumu üzerine yapılan soruşturmada “4” adet tabancanın alıcı rolündeki gizli soruşturmacıya sattığı sırada yakalanan sanığın fiilinin 6136 sayılı Yasanın 12/1ve2 maddesinde düzenlenen toplu silah ticareti suçunu oluşturması gözetilmeden, sanığın yasanın 13/1. madde kapsamında mahkûmiyetine karar verilmesi hukuka aykırı…” (8. Ceza Dairesi 2014/1248 E.  ,  2014/9127 K.)

 

Öğrenci Stajyer Suat TAŞ

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button