Single Blog Title

This is a single blog caption

Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası

Taksirle öldürme de, bir kişinin dikkat ve özen sorumluluğuna aykırı kusurlu davranışla, öngörülebilecek nitelikte bir neticeyi “öngörmeyerek” bir kimsenin hayatına son vermesi, şeklidir. Bilinçli bir şekilde taksirle öldürmede ise gerçekleştirilen kusurlu davranışla bir kimsenin ölebilmesi “öngörülmektedir, ancak şansına veya becerisine güvenerek davranış yapılmıştır. Taksirle ölüme neden olma suçu, ‘Hayata Karşı Suçlar’ başlıklı bölümde Türk Ceza Kanunu md. 85’te bulunmaktadır.

 

Taksirle Öldürme Suçu Kapsamında Şikâyet Süresi

Taksirle öldürülmesi suçunda, mağdurun veya yakınlarının şikâyeti gerektirmeyen bir suç türüdür. Bu suçun işlendiği bilgisine ulaşıldığında, savcılık kendiliğinden soruşturma başlatır ve kamu davası açmaktadır. Taksirle adam öldürme suçu için Türk Ceza Kanunu kapsamında belirlenen dava zamanaşımı süresi olarak 15 yıl belirlenmiştir. Bu da demek oluyor ki, bir kişinin taksirle öldürüldüğü olayın ardından 15 yıl içinde savcılık bu suçu öğrenirse soruşturma başlatabilmektedir.

 

Taksirle veya Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu Kapsamında, Görevli Mahkeme

Taksirle ölüme neden olunması suçunda, olay basit taksirle işlenmiş olsun ya da bilinçli taksirle suç işlenmiş olsa da, bir kişinin ölümü ile sonuçlanması durumunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Eğer, taksirli bir eylemin sonucunda en az bir ölümün ve bunun yanında en az bir yaralanma veya iki ölümün meydana gelmesi durumunda, taksirli suçun yargılanması görevi ağır ceza mahkemesine aittir.

 

Taksirli Suç ve Taksirde Unsurlar

Taksirli suç; öngörülebilir ve önlenebilir bir neticeyi öngörmek ve önlemek konusunda, gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesidir. Taksirli suçta unsurlara değinmek gerekirse:

  • Suçun taksirle işlenebilir bir eylemi içermesi,
  • Dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlal edilmesi,
  • Hareketin bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi,
  • Sonucun öngörülebilir olması,
  • Sonucun kasıtlı olarak istenmemesi,
  • Hareket ile sonuç arasında nedensellik ilişkisinin bulunması.

Taksirle veya Bilinçli Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası

Taksirle öldürülmesi suçunda ceza, Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesine göre belirlenir. Taksirle öldürülmesi suçunun cezası, 2 yıl ila 6 yıl arasında hapis cezasını içerir. Ancak, taksirle öldürülmesi suçu birden çok insanın ölümüne veya bir ya da birden çok insanın ölümüne yol açtıysa veya ölümle beraber bir veya birden fazla insanın yaralanması ile sonuçlanmışsa, ceza daha ağır bir şekilde uygulanır ve hapis cezası 2 yıldan başlayarak 15 yıl aralığına artırılabilir.

Bilinçli taksirle öldürülmesi suçunun cezası, yukarıda belirttiğimiz madde kapsamında belirlenen cezanın 1/3 oranından 1/2 oranı aralığında artırılmasıyla belirlenir.

 

Taksirle Adam Öldürme Suçu Kapsamında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması,

Bilinçli taksirle öldürme durumunda, cezanın miktarı sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün olmamaktadır. Eğer taksirle öldürme suçu kapsamında, cezanın miktarı 2 yıl veya daha az olduğu durumlarda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün olmaktadır.

 

Taksirle Öldürme Suçu Kapsamında Cezanın Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Taksirle öldürme suçu sebebiyle yapılan yargılama sonucu verilecek olan cezanın miktarı ne olduğu fark etmeksizin, sonucunda faile 10 yıl ceza verilse dahi, bu ceza koşulları bulunursa adli para cezasına dönüştürülebilir.

 

Yargı Kararları Işığında Taksirle Öldürme Suçu

“…Sanık, kızıyla damadı arasındaki süregelen kavgalar nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadı. Bir gün, kendisini öldürmeyi düşündü ve yatak odasında bulduğu bir silahla salona geldi. Kızına ve damadına söylenerek  “artık bıktım bu şekilde davranmalarınızdan, öleyim de kurtulayım” dediği ve silahı göğsüne dayandırmak kaydıyla, kızı ve damadının bu olay üzerine müdahalede bulunduğu ve bu sırada sanığın elinden silahı almaya çalıştıkları bilinmektedir. Sanık ise bu müdahale sırasında parmağının tetiğe değmesi ve silahın tek seferde patlaması sonucu Arzu’nun sol göğüs kısmından vurulmuştur, şeklinde…”

“…Bu yaşanan olayın ani bir gelişmedir, sanık ve Arzunun aralarında bu olayı gerektirecek herhangi bir sebep olmadığı, ayrıca sanığın Arzu ile ilgili istikrarlı bir savunma sunmuştur. Arzuyu öldürmek istediğine dair delilin dosyada bulunmadığı, sanık hakkında kasten öldürmeye yönelik olduğuna dair şüphenin olduğu ve bu şüphenin sanık lehine olması gerektiğinin sonucuna varıldığında, sanığın taksirle öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği zorunlu olarak kabul edilmektedir…”  (Ceza Genel Kurulu 2014/191 E 2014/363 K.)

Öğrenci Stajyer Suat TAŞ

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button