Single Blog Title

This is a single blog caption

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YARDIM ETME SUÇU

Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçu işlenmesi için, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde belirtilen eylemlerin gerçekleşmesine madde ticareti fiili öncesinde, fiil sırasında veya sonrasında asıl fiili işleyen faile yardım etme şeklinde gerçekleşmektedir. Türk Ceza Kanunun 188. Maddesinde tanımlanan suçları gerçekleştiren kişi suça yardım eden değildir, suçu işleyen kişi olarak kabul edilip müşterek fail olarak cezalandırılmaktadır.

Uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım edilmesi fiilinin gerçekleşebilmesi için, uyuşturucu maddenin bir şekilde temini, yüklenmesi, paketlenmesi ve taşınması gibi eylemlere katılmadan veya uyuşturucu madde kapsamına bir ortalıkta bulunmadan Türk Ceza Kanunu 39. Maddesi kapsamında yardım etmesi durumunda yardım etme filli söz konusu olabilir. Bu suça yardım etme biçimi, uyuşturucu maddenin türü fark etmeksizin bağımsız olarak geçerlidir, örnek olarak; esrar, eroin, kokain, ecstasy, bonzai veya başka bir madde türü olması bir fark yaratmamaktadır. Uyuşturucu madde ticaretine yardım suçu örnekleri aşağıdaki gibi olabilir:

 

Uyuşturucu madde ticareti suçunda yardım etmede bazı örnekler:

 • Uyuşturucu madde transferi esnasında gözcülük yapmak,
 • Uyuşturucu madde tedarikçisi eden kişi ile müşteri yönlendirmek,
 • Uyuşturucu madde alıcılarını ve satıcılarını bir araya getirmek,
 • Kendi hesabından para transferi yaparak uyuşturucu bedeline ait mali sorumluluğu yerine getirmek,
 • Uyuşturucu maddenin hızlı sevk edilmesini sağlamak için kullanılacak olan araçlara saklı bölmeler yapmak,

Ek olarak, uyuşturucu madde kullanma suçuna yardım etme ise uyuşturucu maddenin kullanımının kolaylaştırılması suçu olarak cezalandırılmaktadır.

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Edilmesi Suçunda Unsur

Uyuşturucu madde ticareti, çeşitli yollarla gerçekleştirilebilecek bir suçtur. Türk Ceza Kanunu madde 188 kapsamında uyuşturucu madde ticaretine yardımcı olma eylemini açıklamakta ve bu suçun çeşitli biçimlerini tanımlamaktadır. Kanuna göre, aşağıdaki eylemler uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu olarak kabul edilmektedir:

 • Uyuşturucu maddeyi ülke sınırları içerisinde satılması,
 • Uyuşturucu madenin satışa sunulması,
 • Uyuşturucu maddenin diğer şahıslara transfer edilmesi (temin),
 • Uyuşturucu madeninin sevkiyatının ve nakliyatının yapılması,
 • Uyuşturucu maddesinin depo edilmesi,
 • Uyuşturucu maddenin ticari amaçla elde etmek için satın alınması,

Uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşumu için bir önceki paragrafta sayılan eylemlerden birinin gerçekleşmesi yeterli olacaktır. Bu yukarıda sayılan maddelere yardım eden kişiler, Türk Ceza Kanunu’nun 39. maddesi gereği suça yardım etmek suçundan ceza alabilirler ve cezaları indirilebilir.

Suçun oluşmasına yardım eden kişinin, suçu asıl işleyen fail ile suçun kontrolünü birlikte paylaşmaması gerekmektedir. Aksi takdirde müşterek fail olacaktır.

 

Türk Ceza Kanunu madde 39/2 kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım edilmesi ikiye ayrılmaktadır: maddi yardım kapsamı ve manevi yardım kapsamı olmak üzere,

Maddi yardım kapsamında, kanun maddesine göre şu şekilde gerçekleşmektedir:

 • Suçta kullanılan araçları teminini sağlamak,
 • Suçun gerçekleştirilmesini hızlandırmak amacıyla suçun işlenmesinden önce veya işlendiği sırada maddi yardımda bulunmak,

Manevi yardım kapsamında, kanun maddesine göre ise şu şekilde gerçekleşmektedir:

 • Suç işlenmesi için bilinçli bir şekilde teşvik veya cesaret vermek,
 • Suç işleme niyetini veya isteğini artırmak,
 • Suçun işlendikten sonra suçlu kişiye yardım etmeyi taahhüt etmek,
 • Suçun işlenmesi için talimat veya rehberlik sağlamak,

 

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etmede Ceza

Uyuşturucu madde ticareti suçuna yardım eden kişinin kanun maddesi gereği cezası, suçun kanun kapsamındaki cezasının yarısı kadar indirilerek belirlenir. Ancak, bu indirim sonucu hükmedilecek ceza sekiz yıllık bir cezayı aşamaz. Örnek olarak, kokain satışı yapmakta bulunan bir kişinin cezası 15 yıl olarak belirlenmiş ise, ancak bu kokain satışına da yardım eden kişinin alacağı cezada yarı oranındaki indirim sonucu 7 yıl 6 ay şeklinde olacaktır.

Uyuşturucu madde ticaretine yardım edilmesinden kaynaklı suçun cezasının belirlenmesinde, TCK madde 188’de tanımlanan uyuşturucu madde ticareti suçunun cezasına dayanır. Failin bu kapsamdaki cezası, 8 yıldan fazla olunmaması kaydıyla bir bölü iki oranında indirim yapılır.

 

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yardım Etmede Yargıtay Kararı

“…Sanık, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûm edilmiştir. Ancak, olay tutanağı ve dosya içeriği incelendiğinde, sanığın suçun işlenmesine yardımcı olmak amacıyla çevrede gözcülük yapmak gibi bir eylemde bulunduğu belirlenmiştir. Bu eylem, Türk Ceza Kanunu’nun 39/2 maddesi gereği suça yardım niteliği kapsamında kabul edilmelidir. Dolayısıyla, sanık ile ilgili verilen cezada TCK’nın 39/2 maddesi kapsamında indirim yapılmasının gerektiği göz ardı edilmiştir. Bu nedenle, hükmün bozulmasına karar verilmiştir şeklinde…” (Yargıtay 10. Ceza Dairesi-K. 2021/4176)

 

Öğrenci Stajyer Suat TAŞ

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button