Single Blog Title

This is a single blog caption

İş Kazası Avukatı

Bilindiği üzere Avrupa’nın önderliğinde 18.yüzyılın son çeyreğinde kendini göstermeye başlayan Sanayi Devrimi ile birlikte artık insanların iş tanımında büyük bir değişiklik yaşanmaya başlamış, insanlar günlük yaşantılarının geneline sığdırmış olduğu iş hayatlarını terk ederek şehirlerde belirli bir mesai saatlerine sığdırılan işlere geçiş yapmaya başlamıştır. Tüm bu köklü değişiklik beraberinde hukuksal problemler de doğurmuş olup günümüze kadar çeşitli mevzuatlar ve değişiklikler ortaya çıkmıştır. İş hayatındaki bu köklü değişiklik beraberinde “İş Kazası” olarak nitelendirdiğimiz bir mevzubahis tehlikeyi daha beraberinde getirmiştir. İş Kazası terimi Türk Dil Kurumunda “İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedensel veya ruhsal yönden etkileyen olay” olarak tanımlanmıştır. İşte işçinin böyle bir elim kaza ile karşılaşması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku devreye girecektir.

 

İş Kazası Avukatı Kimdir?

İş Kazası Avukatı kısaca işyerinde mevzuatın belirlemiş olduğu şartlar çerçevesinde iş kazasına maruz kalmış bulunan işçinin bedeni ve ruhsal zararlarının giderilmesi amacıyla onun adına her türlü hukuki süreci başlatır ve gerekli kurumlara başvurarak hakkını aramasına yardımcı olur.

 

İş Kazası Sonrası Neler Yapılmalıdır?

İş Kazalarında hukuki sürecin nasıl işleneceğine bakmadan önce kanuna göre hangi hallerin iş kazası sayılıp sayılmayacağının tespiti gerekmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 13. Maddesinde hangi hallerin İş Kazası olarak sayılacağı tek tek açıklanmıştır. Buna göre:

 

 • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada gerçekleşen her türlü kaza iş kazası sayılmaktadır. Kanun her türlü kaza terimini kullandığına göre o halde işçinin işyerinde bulunması yeterli olup ayrıca kazanın yapmış olup işten kaynaklanıp kaynaklanmadığı aranmayacaktır.
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan bir sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle bir kaza gelmesi durumunda İş Kazası sayılacaktır.
 • İşveren tarafından sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın meydana gelen kazalar iş kazası sayılır.
 • Emziren sigortalı kadının İş Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çocuğunu emzirmekle geçirmiş olduğu zamanlarda meydana gelen kazalar da iş kazası sayılır.
 • Sigortalının işveren tarafından tahsis edilmiş olan bir taşıt ile işin yapıldığı yere gidip geldiği esnada kaza meydana getiren bir olay yaşanması durumunda da İş Kazası meydana gelmiş sayılır.

 

Yukarıda sayılan hallerden en az birinin gerçekleşmesi halinde İş Kazasının varlığından bahsedilebilecektir.

İş kazasının meydana gelmesinden sonra işveren tarafından ilgili yerdeki kolluk görevlilerine derhal, SGK’ya ise üç işgünü içerisinde bildirmekle mükelleftir. SGK’ya bildirim yapılması üzerine kurum tarafından olayın iş kazası sayılıp sayılmadığına ilişkin karar verilecek, bunun için gerektiğinde memurlar ve iş müfettişleri eşliğinde soruşturma yapılabilecektir. İş Kazası Avukatı söz konusu süreci takip etmeli, müvekkilini her aşamada bilgilendirmelidir. İş Kazası sonrası SGK tarafından sağlanan haklar ise şu şekildedir:

 

 • Geçici iş göremezlik ödeneği
 • Sürekli iş göremezlik ödeneği
 • Ölüm halinde sigortalının desteğinden yoksun kalanlara sağlanan gelir
 • Gelir bağlanmış olanın kız çocuğuna evlenme ödeneği
 • Ölen sigortalı için cenaze giderleri

 

 

İş Kazası Sonrası Tazminat Davası Açma

Kanuna göre gerçekleşmiş olan iş kazası neticesinde işçi yahut işçinin ölümü halinde yakınlarının sorumlu işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakları bulunmaktadır. İş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren on yıl içerisinde davanın açılması gerekmektedir. Söz konusu süre zamanaşımı süresidir.

 

1-) Maddi Tazminat

Kişinin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle vücudunda belirli bir oranda maluliyet meydana gelmekte olup bu bedeni hasardan kaynaklı belirli alacak kalemleri bulunmaktadır. Bu tazminat kalemlerini Türk Borçlar Kanunu m.54’e göre şu şekilde sıralayabiliriz:

 

 • Geçici iş göremezlik alacağı
 • Sürekli iş göremezlik alacağı
 • Bakıcı giderleri
 • Tedavi giderleri

 

2-) Manevi Tazminat

İş kazasının meydana gelmesi halinde mağdur olan işçinin yalnızca vücudunda belirli bir maliyet meydana gelmemekte, ayrıca başına gelen elim olay nedeniyle manevi olarak belirli bir yıkıma uğramaktadır. İşte Türk Borçlar Kanunu m.56 gereği işçi, iş kazası durumunda manevi tazminat isteme hakkına sahiptir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre ise ağır bedensel zararlarda yahut kişinin ölümü halinde kişinin yakınları da manevi tazminat talebinde bulunabilecektir.

 

İş Kazası Avukatı Ne Yapar?

İş Kazası Avukatı mevzuattaki şartlara göre bir iş kazası gerçekleşmiş olduğunda mağdur işçinin hukuki süreçlerini yürütecektir. Buna ilişkin olarak İş Kazası Avukatı gerekirse ilgili kurumlara müracaatta bulunacak, maddi ve manevi tazminat davaları açacak ve tüm bu hukuki sürecin takibini yürütecektir.

İş Kazası Avukatı, iş kazasına ilişkin davaların daha iyi bir şekilde takip edilmesi, tam ve doğru bir tazminat alınabilmesi, kurumlara başvurulabilmesi için önem arz etmektedir. Bu sebeple iş kazası alanında uzman bir İş Kazası Avukatına başvurmanız gerekmektedir.

Kule Hukuk Bürosu bünyesinde Avukat Ferhat Küle, yılların vermiş olduğu deneyim ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku alanında uzmanlaşmış olup en iyi hukuki hizmeti sunmaktadır. Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button