Single Blog Title

This is a single blog caption

İş Hukuku Avukatı

18. yüzyılın sonlarından itibaren dünya genelinde Sanayi Devriminin zuhur etmesiyle birlikte insanların iş tanımı büyük bir değişikliğe uğramış, işlerini günlük yaşantısının geneline yansıtan insanlar zamanla büyük şehirlere göç ederek mesai saatlerine sığdırılmış olan işlerde çalışmaya başlamışlardır. İş hayatının sanayi devrimi ile dönüşüme uğraması yeni hukuki problemler ortaya çıkarmıştır ve bu problemler İş Hukuku adı verilen yeni bir hukuk dalı ortaya çıkarmıştır.

 

 

İş Hukuku Tanımı

İş Hukuku kısaca işçi ile işveren arasındaki ilişkileri, karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen ve aralarındaki ihtilafları mevzuat çerçevesinde çözüme kavuşturmayı amaçlayan hukuk dalıdır.

 

İş Hukuku Avukatı Nedir?

İş Avukatı kısaca İş Hukuku alanında uzmanlaşmış olup işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda her iki taraftan birinin vekilliğini yürütmektedir.

 

 

İş Hukukundan Kaynaklı İhtilaflar

İş Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların genellikle işçi-işveren arasındaki ihtilaflardan kaynaklandığını bilmek gerekmektedir. İşçi-işveren arasındaki ilişkiye göre farklı uyuşmazlık türleri bulunmaktadır. İş Hukuku Avukatı söz konusu ihtilafları tespit ederek ilgili davaları açmakla ve süreci doğru bir şekilde yürütmekle vazifelidir.

İş davalarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

 

 • İşçilik Alacakları Davası
 • İşe İade Davası
 • Hizmet Tespit Davası
 • İş Kazası Davası

İş Hukuku Avukatı ihtilafın konusuna göre yukarıdaki davalardan birini müvekkili adına açacak ve süreci yönetecektir.

 

 

İşçilik Alacakları Davası

İşçinin çalışmış olduğu işyerinde kanundan kaynaklı birtakım hak ve alacakları bulunmaktadır. İşçi işten çıkmış olduğu takdirde işten çıkış türüne göre dava yoluyla bu alacak kalemlerinin işveren tarafından ödenmesi için talepte bulunabilecektir. Bu alacak kalemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

 • Ücret Alacağı
 • Kıdem Tazminatı Alacağı
 • İhbar Tazminatı Alacağı
 • Hafta Tatili Alacağı
 • Fazla Mesai Alacağı
 • Fazla Sürelerle Çalışma Alacağı
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacağı
 • Yıllık İzin Alacağı
 • Asgari Geçim İndirimi Alacağı
 • Kötüniyet Tazminatı Alacağı
 • Ayrımcılık Tazminatı Alacağı
 • Haksız Fesih Tazminatı Alacağı
 • İşe Başlatmama Tazminatı Alacağı

 

Tüm bu alacak kalemleri için ayrı ayrı zamanaşımı süreleri, faiz oranları ve faiz başlangıç tarihleri bulunduğundan uzman bir İş Hukuku Avukatına danışmanızda fayda bulunmaktadır.

 

 

İşe İade Davası

İşveren bazı durumlarda İş Kanunu uyarınca haklı veya geçerli fesih nedenlerine dayanarak iş akdini feshedebilir ve işçiyi bu suretle işten çıkarabilir. Ancak bazı zamanlarda işçinin işveren tarafından hiçbir haklı sebebe dayanmaksızın işten çıkarttığı durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. İşte bu gibi durumlarda işe iade davaları gündeme gelmektedir.

İş Kanunu m.18’e göre en az altı aylık kıdemi bulunan ve işverenle belirsiz süreli iş sözleşmesi akdetmiş bulunan bir işçi, işverenin kanuna göre hiçbir geçerli ve haklı sebebe dayanmaksızın iş akdini feshetmesi durumunda işe iade davası açabilecektir. Ancak işe iade davası açabilmesi için işçinin en az altı aylık kıdemi bulunmalı, iş sözleşmesi belirsiz süreli olmalı ve işyerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştırılmalıdır. Ayrıca işveren vekili ve yardımcıları hiçbir suretle işe iade davası açamazlar. Zira işveren vekili ve yardımcıları iş güvencesi kapsamında değildir. İşçinin de her ne kadar altı aylık kıdemi bulunması şartı bulunsa da bu şart yer altı işçileri bakımından uygulanmayacaktır.

Yukarıdaki şartların sağlanması halinde işçi işe iade davası açabilecektir. İşe iade davasının sonuçlanması ile birlikte işçi kararın kesinleşmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde işverene başvurmalı ve işe iadesini istemelidir. İşçinin bu başvurusu üzerine işveren işçiyi işe iade ederse o halde işçiye 4 ayı geçmeyecek şekilde boşta geçen günleri için tazminat ve yine 4 aylık gıda, yol gibi diğer parasal yardımları ödemek zorundadır. İşverenin işçiyi işe almaması durumunda ise yine boşta geçen günler için en fazla 4, ancak diğer parasal yardımlar için en az 4 ve en fazla 8 aylık tazminat ödemek zorundadır.

 

 

 

Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespiti Davası, sigortalı işçinin sigorta bildiriminin yapılmaması ve primlerinin yatırılmaması veya eksik yatırılması, sürekli çalışmasına rağmen işe giriş çıkış yaptırılması ve SGK girişlerinin geç yapılması hallerinde açabileceği bir iş davası türüdür. Buna göre hizmet tespit davası da sigortalı işçinin işverene karşı İş Mahkemesinde açabileceği bir iş davası türüdür. Hizmet tespit davaları 5510 sayılı 86. Maddesinin 9. Fıkrasında detaylı bir şekilde açıklanmış olup şartların sağlanmış olması halinde işverene karşı Hizmet Tespit Davası açılabilecektir.

 

 

İş Avukatı Ne Yapar?

İş Avukatı, gerek işçinin gerekse işverenin İş Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi için her türlü hukuki süreçte müvekkili adına hareket edecek, gerekli davaları açacak, gerekli kurumlara başvurularda bulunacak ve süreci müvekkillerine en yalın dille, açıklayıcı bir şekilde aktaracaktır. İş Hukukundan kaynaklı çeşitli uyuşmazlıklar bulunmakta olup uyuşmazlığın niteliğine göre farklı bilgi birikimlerine sahip olmak gerekmektedir. İş Avukatı hangi tarafın müvekkili olursa olsun sahip olduğu bilgi ve donanım ile hangi davanın ve uyuşmazlığın içerisinde olursa olsun müvekkiline en iyi şekilde hizmet verecektir.

 

 

İş Avukatının Önemi

Alanında uzman bir İş Avukatı ile çalışmak her iki taraf için de önem arz etmektedir. Zira İş Hukuku çok geniş bir yelpazeye sahip olup her zaman bir hukuku gözüyle bakmayı gerektirmektedir. İşçi bulunduğu konum itibariyle işçi-işveren ilişkisinde zayıf olan taraftadır. Bu sebeple açmış olduğu davalarda muhakkak alanında uzman bir İş Avukatı ile çalışması gerekmektedir. İyi bir İş Avukatı sayesinde hak kazanmış olduğu alacak kalemlerini eksiksiz bir şekilde tahsil edebilmektedir. İşveren ise her ne kadar bu ilişkinin güçlü tarafı olsa da İş Kanunumuz daha çok işçi lehine düzenlendiğinden ötürü açılan davalarda vb. hukuki süreçlerde muhakkak uzman bir İş Avukatından faydalanmalıdır.

Kule Hukuk Bürosu bünyesinde yılların getirdiği tecrübe ile Avukat Ferhat Küle İş Hukuku alanında Türkiye’nin dört bir yanından müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaktadır. Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button