Single Blog Title

This is a single blog caption

Fesih Bildirimine İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL (…) İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                             :  Adı ve Soyadı-(TC. Kimlik No: …)

ADRESİ                             :

VEKİLİ                               :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres, Cep Tel

DAVALI                              :  Adı ve Soyadı

ADRESİ                             :

KONU                                :  Fesih bildirimine itiraz,

AÇIKLAMALAR                 :

1- Müvekkil davalı işyerinde …. Tarihinden ….. tarihine kadar çalışmıştır. Son çalıştığı gün işveren tarafından kendisinde haksız bildirimde bulunulmuş ve müvekkilime o günden sonra birdaha gelmemesi tembih edilmeye çalışılmıştır.

2- Fesih bildiriminde hiçbir sebep gösterilmemiş olup, kanuna, usula ve iyiniyet kurallarına aykırı iş bu bildirimin geçersiz olması gerekeceğinden işbu talep ve davayı gerçekleştiriyoruz.

 

DELİLLER: 1- İş sözleşmesi, 2- Fesih ihbarı, 3- Tanık beyanı ve her tür delil.

TANIKLAR:

1- Adı ve Soyadı-(TC. Kimlik No: …)-Adres, Tel:

2- Adı ve Soyadı-(TC. Kimlik No: …)-Adres, Tel:

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerle davanın kabulü ile, kanuna aykırı feshin geçersizliğine, iş sözleşmesinin devamına, davacının başvurması halinde başvurudan itibaren bir ay içinde işe alınmasına, bu süre içinde işe almadığı takdirde … aylık ücret tutarı olan … TL tazminat ödemesine ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button