Single Blog Title

This is a single blog caption

Bono Bedelinin Ödenmesi Talebi

 

İHTARNAME

İHTAR EDEN                     :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)

ADRESİ                             :

VEKİLİ                               :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres-Tel

MUHATAP                         :  Adı ve Soyadı-Adres

KONU                                :  Bononun ödenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR                  :

1- … tarafından düzenlenen, …/…/… keşide tarihli, …/…/… ödeme tarihli, … TL bedelli bononun vade tarihinden itibaren bedeli hiçbir şekilde ödenmemiştir. Bu durum karşısında tarafınızla defalarca görüşülüp ödemelerinizi yapmanız gerektiği belirtilmesine rağmen, hiçbir sonuç alınamamıştır.

İş bu nedenlerle; ödemekle yükümlü olduğunuz işbu bono (..) bedelini hesap numarasına para nakli vasıtasıyla ödemenizi aksi halde yapılacak icra takipleri ve açılacak davalarda her türlü masraf ve vekâlet ücretinin tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

Sayın Noter;

İbu ihtarnamenin bir adedinin PTT ile muhataba tebliğini, bir adedinin daireniz dosyasında saklanarak onaylı bir suretinin tarafıma verilmesini  saygılarımla talep ederim. …/…/…

İhtar Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button