Single Blog Title

This is a single blog caption

Enkaz Bedelinin Artırılması Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
İSTANBUL

DAVACI                             :  1- Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

2- Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres

DAVALI                             :  … Belediyesi-Adres

KONU                                 :  Enkaz bedelinin artırılmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR               :

1-Müvekkillerim … yılında … Mahallesi … Sokak No:… adresinde bir bina inşa etmişlerdir. Müvekkilim bu konuda davalı ……. Belediyesine müracaat etmiştir. Davalı belediyece …/…/… tarihli yazı ile bu yapının ve yapı etrafındaki ağaçlandırmaların yıkılırarak üzerinden yol geçeceği bildirilmiştir.

2- Davalı-Belediyenin tanzimi, müvekkilime ulaşan ….. tarihli yazıda, binanın boş teslimi ve yıktırılması durumunda ……… TL enkaz bedeli müvekkilime uygun görülmüştür.

3-Davalı belediye tarafından müvekkilime uygun görülen bu ücret hakkaniyeti karşılamamktadır. … m2 arsası ve … m2 kullanım alanı olan bir bina ….. bedel, uygun görülmesi hukuka uygun olan rayiç bedelden aşağı ve uzaktır. Tarafımız talebiyle açılan………… E. Sayılı dosya numarasına sahip …. ……..Sulh Hukuk Mahkemesinin enkaz bedelinin tespitine yönelik dosyada, enkaz bedeli ….. TL olarak uygun görülmüştür.

4- Davalı ……… Belediyesinin belirlediği ……..TL olan enkaz bedelinin ……..TL olarak artırılması için sayın mahkemede işbu davayı açmak zorunlu hale gelmiştir.

DELİLLER: 1- …/…/… tarihli … Belediyesinin gönderdiği yazı, 3- Sulh Hukuk mahkemesinin …/… D.İş E. sayılı dosyası 3- Binanın projesi ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: 6830 sayılı yasa ve ilgili mevzuatlar.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davalı kurumca takdir edilen enkaz bedelinin …..- TL artırılarak dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button