Single Blog Title

This is a single blog caption

Stajyer Avukat Muvafakatname

MUVAFAKATNAME

MUVAFAKATNAME VEREN AVUKAT/

AVUKATLIK ORTAKLIĞI  :

BARO VE SİCİL NO          :

VERGİ DAİRESİ VE

SİCİL NO                            :

ADRES                                :

YETKİLİ KILINAN

STAJYER AVUKAT          :

BARO VE SİCİL NO          :

ADRES                                :

VEKİL EDEN                     :

VEKALETNAME               :

YETKİ BELGESİNİN

KAPSAMI                           :

Muvafakatname örneği verilen stajyer avukat; tarih ve numarası yazılı işbu vekâletteki sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde, avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili ve icra müdürlükleri ve mahkeme kalemlerindeki işleri yürütebilir.

Avukatlık kanununa uygun şekilde içeriği oluşturuan iş bu belge yetki belgesi hükmünde olup sorumluluğu avukata ait olmak üzere kanuni sınırlar içerisinde vekalet gibi hüküm doğur.Bu muvafakatname, 4667 sayılı yasayla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca tarafımdan tanzim edilmiştir. …/…/…

Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button