Single Blog Title

This is a single blog caption

Davayı İhbar Dilekçesi

Dosya Esas No: …/…

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
İSTANBUL

DAVAYI İHBAR EDEN

DAVALI                             :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres

DAVACI                             :  Adı ve Soyadı-Adres

İHBAR EDİLEN                 :  Adı ve Soyadı-Adres

TALEP KONUSU               :  Davayı ihbar,

AÇIKLAMALAR               :

1- Davacı, ….. tarihinde gerçekleşen trafik kazası sonucu, malvarlığında meydana gelen zararın tazminini şahsımdan talep etmektedir. Fakat aracın maliki şahsım olmamakla beraber, aracı ……. Tarihinde haricen satmış bulunmaktayım.

2- Oysa kaza yapan kişi ben değilim. Kazayı bir süre önce harici satış ile aracımı sattığım … kişi yapmıştır. Ruhsatın halen üzerimde olması, ruhsatın halen benim kimliğim ile eşleşmesi bir yanılma hali ortaya çıkarmış ve davacı zararlarını şahsımdan talep etmiştir.

3- Davayı ihbar ediyorum. Davalı sıfatının layıkiyetinin ve doğruluğunun sağlanması ve işbu yargılamanın salahiyetinin sağlanması talebimdir.

DELİLLER: Harici satış sözleşmesi ve sair yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER: HMK. md. 61-64 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, davayı ihbar talebimin kabulüne, dava dilekçesi, ihbar dilekçesi ve duruşma gününün ihbar edilen tebliğine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davayı İhbar Eden
Adı ve Soyadı
İmza

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button