Tag

hukuk

Davayı İhbar Dilekçesi

Dosya Esas No: …/… … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE İSTANBUL DAVAYI İHBAR EDEN DAVALI                             :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)-Adres DAVACI                             :  Adı...
Read More

Usulsüz Tebligat

Tebligat, yargılama sürecindeki işlemlerin ilgililere kanunda belirtilen şekle uygun bir şekilde bildirilmesi işlemidir. Tebligat kurumunun temelinde adil yargılanma hakkı ve hukuki dinlenilme...
Read More
Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button