Single Blog Title

This is a single blog caption

İdare Mahkemesi Davadan Vazgeçme Dilekçesi

İSTANBUL (…) İDARE MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO                        : 2023/… E.

DAVACI                             :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres

DAVALI                             :

TALEP KONUSU               :  Davadan vazgeçme talebimizdir.

AÇIKLAMALAR               :

Mahkemenizin ilgili esas sayılı dosyası ile ilişkili olarak tarafımızca her ne kadar ……… idaresi hukuki sorumluluğunu mevzuat çerçevesinde …… özelinde sınamak ve talep hakkımız dolayısıyla hakkımızı temin etmek amacıyla dava açmış olsak da, işbu davadan İYUK Madde 31. çerçevesinde vazgeçiyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: İYUK md. 31 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Davalı idare hakkında açmış olduğumuz ….. davasından vazgeçtiğimizi bildirir, İyuk madde 31. Uyarınca işlem yapılmasını saygılarla arz ve talep ederim.…/…/…

Davacı vekili

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button