Single Blog Title

This is a single blog caption

Zayi Olan Çekin İptali Davası Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI                             :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)

ADRES                             :

VEKİLİ                               :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres

DAVALI                             :  Adı ve Soyadı

ADRES                             :

DAVA                                 :  Çek iptali taleplerimiz hk.

HARCA ESAS DEĞER      :  … TL.

AÇIKLAMALAR               :

1- Müvekkil-Şirket, yaptığı ödemeler ve verdiği hizmetler karşılığında davalı yan’dan bir çek vasıtasıyla ödeme almıştır.

2- … Bankası A.Ş ….. Şubesi’nin … numaralı hesabından tahsis edilmiş … Numaralı …/…/… keşide tarihli olarak düzenlenmiş bu çek kaybolmuş yahut çalınmıştır.

3- Kötüniyetli kişilerin eline geçme ihtimali yukarıda belirtilmiş işbu çekin iptali ve alacağın akıbet-i salahiyetinin sağlanması elzem olduğundan; Durumu ıttıla tarihinde,aciliyetle dava yoluyla sizlere sunmaktayız.

4-Müvekkilimin alacağına karşı zilyetliğine kattığı fakat ulaşılmaz haldeki bu çekin iptalini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DELİLLER: 1-Banka kayıtları, 2- Ticari defter ve kayıtlar ile ve her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER: T.T.K., İ.Î.K. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan nedenler ve re’sen dikkate alınacak sebeplerle yargılamanın yapılarak,

1-(Türkiye) … Bankası A.Ş Fatih Şubesi’nin numaralı hesabından tahsis edilmiş numaralı …/…/… keşide tarihli olarak düzenlenmiş çekin iptaline,

2-İptali istenilen çekin bilgi dışında üçüncü şahıslar eline geçme ihtimaline karşı ödemesinin tedbiren durdurulmasını,

3-Yargılama giderleri ile ücreti vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button