Single Blog Title

This is a single blog caption

Toplantıya Çağrılma İle İlgili İhtarname

İHTARNAME

İHTAR EDEN                     :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No)

ADRES                                :

MUHATAP                         :  Adı ve Soyadı

ADRES                                :

BİLGİ İÇİN

GİDECEĞİ YER                 :  …

KONUSU                            :  Toplantıya çağrılması talebidir.

Sayın Muhatap;

Aldığımız karar uyarınca;

… Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün … sicil numarasında kayıtlı ve pay sahibi olduğum … unvanlı şirketin … Kurulunu …, aşağıda belirttiğimiz gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere olağan/olağanüstü Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre toplant gerçekleşeceğini beyan ederim.

…….Kurulu toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ihtar olunur.

 

GÜNDEM:

 

1-

 

2-

 

Sayın Noter;

İşbu ihtarnamenin bir suretinin PTT ile muhataba tebliğini, bir suretinin de daireniz dosyasında saklanarak onaylı bir suretinin tarafıma verilmesini talep ederim. …/…/…

İhtar Eden
Adı ve Soyadı
İmza

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button