Single Blog Title

This is a single blog caption

İştirak Nafakası Artırım Dilekçesi

İSTANBUL (…) AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                             :  … Velayeten Annesi

Adı ve Soyadı-(TC Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ                                :

DAVALI                             :  Adı ve Soyadı-Adres

DAVA KONUSU               :  İştirak nafakasının artırılması

AÇIKLAMALAR               :

1- Davalı ile davacı müvekkilim … Aile Mahkemesinin …/…/… tarih …/… Esas, …/… Karar sayılı kararı ile boşanmışlardır. Boşanma ile müşterek çocuklarının velayeti müvekkilim ….. ‘e verilmiştir. Bununla birlikte davalı tarafın, velayeti müvekkilimde bulunan çocukları için … Türk Lirası iştirak nafakası ödemesine karar verildi.

2- Aradan üç yıl geçmiş olup müvekkilim ile davalının söz konusu müşterek çocukları büyümüş ve buna mükabil olarak ihtiyaçları artmış bulunmaktadır. Müşterek çocuk ….. önümüzdeki yıl anaokuluna başlayacaktır. Aradan geçen süre dikkate alınarak … Türk Lirası iştirak nafakasının dava tarihi itibariyle … Türk Lirası artırılarak … Türk Lirası olarak ödenmesini talep etme zaruretimiz hâsıl olmuştur.

DELİLLER: 1- … Aile Mahkemesinin …/…/… tarih …/… Esas, …/… Karar sayılı kararı, 2- Tanık beyanı, 3- Nüfus kaydı ve sair yasal deliller.

TANIKLAR:

1- Adı ve Soyadı-(TC Kimlik No: …)-Adres

2- Adı ve Soyadı-(TC Kimlik No: …)-Adres

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. 182 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, davanın kabulü ile, dava tarihi itibariyle aylık … Türk Lirası iştirak nafakasının dava tarihi itibariyle … Türk Lirası artırılarak … Türk Lirası olarak ödenmesine, karar verilecek nafakanın gelecek yıllarda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen üretici fiyatları endeksine göre artırım yapılmasına, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Adı ve Soyadı
İmza

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button