Single Blog Title

This is a single blog caption

Koruma Kararı Talebi Dilekçesi

İSTANBUL (…) AİLE MAHKEMESİNE

DAVACILAR                     :  1-Ad ve Soyadı-T.C Kimlik No:

Büyük baba-Adres

2- Ad ve Soyadı-T.C Kimlik No:

Büyük anne -Adres

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres-Tel

DAVALILAR                     :  1-Ad ve Soyadı-T.C Kimlik No:

Baba-Adres

2-Küçüğe Atanan Kayyım

Adı ve Soyadı-Adres

3-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Genel Müdürlüğü-ANKARA

DAVA                                 :  Koruma kararı alınması

AÇIKLAMALAR               :

1-Müvekkiller-davacılar, davalı baba …. ….. ile kızları aracılığıyla kayın ilişkisinde bulunmuşlardır. Kızı ….. …… davalı baba …. …. Eski eşidir.

2- Türk Medeni Kanunu’nun 426/2. fıkrası gereğince, çocuğun üstün yararı uyarınca çocuğa bakmakla yükümlülerin görevini yerine getirmesinde bir engel varsa, bir menfaat çatışması mevcutsa, işini kendi görebilecek yahut bir temsilci atabilecek durumu yoksa, talep üzerine kayyım atanabilir.

3-Davalı baba, eşinin ölümü üzerine mütevveffa eşi ile müşterek çocuğunu mütevveffa eşinin anne-babasına bırakmıştır. Anne-babanın ekonomik durumu kötü olup kendi işlerini görmekte dahi oldukça zorlanmaktadırlar. Hal böyle olunca, çocuğun ,… Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlardan birisine yerleştirilmesi gerektiğinden, işbu davayı açmak zaruret haline gelmiştir. Huzurunuza arz ederim.

DELİLLER: Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve her tür deliller.

HUKUKSAL NEDENLER: HMK, MK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkate alınacak olan nedenlerle açılan davanın kabulüne, Küçük … -TC Kimlik No- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlardan birisine yerleştirilmesi için gereğini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacılar Vekili
Av. Adı ve Soyadı
İmza

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button