Single Blog Title

This is a single blog caption

Tedbir Nafakası Davası Dilekçesi

Tedbir nafakası, boşanma davasının başladığı an ile boşanma davasının sonuçlanmasına kadar geçen süre boyunca kadının maddi sıkıntı yaşayacağı kanun koyucu tarafından öngörülmesi dolayısıyla tanzim edilmiş bir kanun ve düzenlemedir. Kadının yoksulluğa düştüğüne yahut düşeceğine dair tespit mahkemece yapılır fakat işbu yoksulluk TUİK tarafından açıklanan ve sınırı belirtilen yoksullukla alakalı değildir. Zira konu yoksulluk yaşamak değil “yoksullaşmaktır”.

 

İSTANBUL (…) AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                             :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)

ADRES                                :

VEKİLİ                                :  Adı ve Soyadı – Adres

DAVALI                             :  Adı ve Soyadı- Adres

DAVA KONUSU               :  Tedbir nafakası

AÇIKLAMALAR               :

1- Müvekkilim …….. davalı ile …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten …. isminde bir çocukları dünyaya gelmiştir. Müvekkilim ile davalı söz konusu evlilik hayatları boyunca problemli bir bir birliktelik yaşamış olup şiddet-uyuşturucu-alkol sorunları dolayısıyla geçinemez bulunmuşlardır.

2- Müvekkilimin anne-babasının maddi durumu müşterek çocuklarına maddi ilgi gösterecek kadar çok olmadığından müvekkilim davalı …… ‘den müşterek çocuklarına aylık bedel tahsis edilmesini ve ….. TL …… giderinin ödenmesini talep etmişti. Davalı şin söz konusu hususta müvekkilimin taleplerini reddetmesi dolayısıyla ve müvekkilimin müşterek çocuklarının tüm giderlerini üstelenmesinin imkansızlığı içerisinde çocuğun üstün yararı amacıyla davalıdan talep dava yolu ile aylık bir bedel tahsis talebi elzem hale geldi.

DELİLLER: 1- Tanık beyanı, 2- Nüfus kaydı ve sair yasal deliller

TANIKLAR:

1- Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

2- Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

HUKUKİ SEBEPLER: TMK. md. 195, 197 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, ayrı yaşamakta olduğumdan kendim için aylık … Türk Lirası, müşterek çocuğumuz için aylık … Türk Lirası tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacı müvekkilime verilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Adı ve Soyadı

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button