Single Blog Title

This is a single blog caption

Meslek Hastalığı Nedeniyle Manevi Tazminat Dilekçesi

Meslek hastalığı, bireyin mesleki görevini icra ederken işin objektif yahut subjektif özellikleri dolayısıyla yavaş yavaş yahut aniden bedeni-fizyolojik hasar-hastalık yaşamasıdır. (Bir konfeksiyon işçisinin ayakta kaldığı süre boyunca omurga ve boynun yavaş yavaş fıtık oluşturması yavaş oluşan hastalıklara örnektir.)

İş sağlığı ve güvenliği kanununda meslek hastalığı mesleki riskerle maruziyet olarak tanımlanmıştır. (örneğin radyasyona maruz kalan bir radyolog)

Meslek hastalığı sebebiyle zarar gören işçinin çektiği ızdırap, keder, elem, acı ve işgücü kaybını tazmin etmek amacıyla hem maddi hem manevi zararlarını talep ve dava edebilir.

İşbu dilekçe meslek hastalığı dolayısıla ortaya çıkan manevi zarar (üzüntü, elem, acı, keder, duygusal boşluk) tazminini amaçlamaktadır.

 

İSTANBUL (…) İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                             :  Adı ve Soyadı-(TC Kimlik No: …)

ADRES                                :

VEKİLİ                                :  Adı ve Soyası – Adres

DAVALI                             :  Adı Soyadı – Adres

KONU                                 :  Meslek hastalığı nedeniyle uğranılan MANEVİ (cismani) zararların tazmini davasıdır.

AÇIKLAMALAR               :

  • Müvekkil -Adı ve Soyadı-, davalı işverene ait … işyerinde çalışmakta iken elde ettiği ……. Hastanesi Heyet Raporu ile işgücünü %…. kayıp ettiği belgelenmiştir. (Sosyal Güvenlik Kurumundaki tahsis dosyasındaki raporlar ile belgelendirilecektir). Davacı-müvekkil maluliyet (SİD) oranının ilgili raporda gerçeğe aykırı yani az tespit edildğini iddia etmiş ve bu gerekçe ile SSYSK’na ilgili maluliyet oranının tespiti için itirazen talep etmiştir.

2- Müvekkil işbu maluliyet dolayısıyla ciddi sıkıntılar çekmiş ve acı, elem, keder ile boğuşmuş/boğuşmaktadır. Bu gerekçe ileSSYSK tarafından %.. olarak tespit edilen maluliyet oranı ve çekilen acı, keder vesair duygular dolayısıyla, fazla ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, ….. TL ve maluliyet tespit tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER: … sicil sayılı işveren, … tahsis no.lu Sosyal Güvenlik Kurumu dosyaları ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER: İş K., B.K., ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerle, … TL manevi tazminatın maluliyet tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin de davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button