Yalan Yere Yemin Etme Suçu

Yalan Yere Yemin Suçu

ARS 13-2702 – Perjury – Arizona Law & Penalties

Yeminin hukukta önemi büyük olmakla birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre ise  kesin delil kabul edilmektedir. Nitekim hukuki süreçte yemine, bireyin kendisinden kaynaklanan bir olayın ispatlanmasında başvurulmakta ve sürecin nihayet erdirilmesinde son çözüm yolu olarak bakılmaktadır. Yine davalarda karşı tarafın farklı bir kanıtı yoksa veya sunulmamış ise diğer taraf yemin teklif edebilmektedir.

Yalan yere yemin etme suçu

TCK’nın 275.maddesi kapsamında ele alınan yalan yere yemin etme suçu, hukuki davalarda yemin eden kişinin kasti olarak işlemesiyle meydana gelmektedir.

Yalan yere yemin etme suçunun cezası

Yalan yere yemin etme suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 1 yıl veya altında olduğunda adli para cezasına çevrilebilecektir.

TCK 275.maddesine göre;

  • Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalı; 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.
  • Dava hakkında hükme varılmadan önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz.
  • Hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir.

Yalan yere yemin etme suçunda şikayet süresi

Yalan yere yemin suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmamakla birlikte, uzlaşmaya tabi değildir. Dolayısıyla tarafların uzlaşma hükümleri uygulanmazken; taraflar uzlaşmaya varsalar dahi dosyaya bir etkisi olmamaktadır.

Yalan yere yemin suçunda etkin pişmanlık hususu

Türk Ceza Kanununun 275.maddesinin 3. ve 3. fıkralarına göre, yalan yere yemin eden davalı veya davacının davaya ilişkin hükme varılmadan evvel gerçeği söylemesi durumunda, cezaya hükmedilmemektedir. Hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilmektedir.

Yalan yere yemin etme suçunda zamanaşımı

Yalan yere yemin etme suçuna yönelik gerçekleştirilen  yargılamalarda olağan davalarda zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Yalan yere yemin etme suçunda yetkili mahkeme

Yalan yere yemin etme suçunda yetkili mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button