Gerçeğe Aykırı Bilirkişi ve Tercümanlık Suçu

Aykırı Bilirkişi veya Tercümanlık

False Pretenses Criminal Charges in South Carolina - Criminal Defense Attorneys at Gilles Law, PLLC

Kanunen yetkili bilirkişi ve tercümanların kasıtlı olarak gerçeği hatalı olarak yansıtmaları veya hatalı tercüme etmeleri, suç kabul edilmekle birlikte Türk Ceza Kanununun 276. maddesi kapsamında düzenlenmektedir.

Bilirkişi veya tercümanların, kendi bilgi ve değerlendirmelerine göre yaptıkları incelemelerin yalnızca hatalı olması, kastın bulunmaması halinde bu durum suç teşkil etmemektedir.

Bilirkişinin kasıtlı veya ağır ihmal suretiyle düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı raporun, mahkemece hükme esas alınması nedeniyle zarar gören kişiler, bu zararın tazmini için Devlete karşı tazminat davası açabilir. Devlet, bu nedenle ödeyeceği tazminat miktarı için sorumlu bilirkişiye rücu eder.

Gerçeğe aykırı bilirkişi veya tercümanlık suçunda şikayet süresi

Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından savcılık tarafından resen soruşturulur, bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz.

Gerçeğe aykırı bilirkişi veya tercümanlık suçunda ceza

Türk Ceza Kanununun 276.maddesi kapsamında gerçeğe aykırı bilirkişi ve tercümanlık suçlarının cezası şu şekilde ele alınmıştır;

  • Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı incelemede bulunması halinde, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.
  • Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görevlendirilen tercümanın ifade veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi halinde, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır.

Gerçeğe aykırı bilirkişi veya tercümanlık suçunda zamanaşımı

Gerçeğe aykırı bilirkişi veya tercümanlık suçunda dava haa düşürücü süreye uyulmak kaydıyla her zaman soruşturulabilir. Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçuna yönelik yürütülen yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi, 15 yıldır.

Tüm detaylara ve aklınızda bulunan sorulara uzman bir cevap bulmak için Av. Ferhat Kule ile görüşebilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button