Single Blog Title

This is a single blog caption

Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu Çerçevesinde Maddi Tazminat Talebi Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                             :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres

DAVALI                             :  Adı ve Soyadı-Adres

KONU                                 :  Maddi tazminat

DAVA DEĞERİ                  :  … TL

AÇIKLAMALAR               :

1- Müvekkilim, …/…/… tarihinde işi amacıyla dükkanını açmıştır. Mülkiyeti davalı …’ye ait olan ve onun tarafından işletilen … plakalı arabanın dükkanın içerisine girerek müvekkilimi ağır yaralamış ve acilen hastaneye kaldırılmıştır.. Olay yerine gelen polis ekiplerince tutulan tutanakta, dükkan güzergahında bulunan yol üzerindeki hız sınırının aşıldığı, yol üzerinde güvenli ulaşımı riske atan ( slalom ve drift ) faaliyetlerde bulunarak tarfik kurallarına uymadığı tespit edilmiştir. Dükkanın dışında bulunan kamera kayıtları da bu durumu kanıtlamıştır. Davalının asli kusurlu olduğu olay yerine gelen polis ekiplerince belirlenmiştir.

2- Kaza nedeniyle müvekkilimin beli ve bacağı kırılmış ve dükkana henüz yeni masraflar yapmışken, aracın dükkana girmesiyle yüklü miktarda maddi kayıp yaşamıştır. Aynı zamanda kaldırıldığı hastanede tedavi masrafları da söz konusudur. Müvekkilim iş yerini yeni açmış ve tek çalışandır bu nedenle işe gidemeyerek büyük bir ekonomik kayba uğramış, maddi açıdan sıkıntıya düşmüştür.

3- Müvekkilimin ödemek zorunda kaldığı tedavi masrafları ve dükkana verilen zarar da dâhil olmak üzere şu anki toplam zararı … Türk Lirası civarındadır. Kusurlu olarak trafik kazasına neden olana davalının, müvekkilimin uğramış olduğu maddi zararlarının tazmini için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesi uyarınca, bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, işleten sayılan kişi veya kişiler bu zarardan sorumlu olur.

DELİLLER: 1- Kaza tespit tutanağı, 2- Hastaneden alınmış olan raporlar ve hastaneye yapmış olduğum ödemelere ilişkin faturalar, 3- Polis tutanakları 5- Kamera kayıtları, 6- Bilirkişi, 7- Tanık, 8- İsticvap, 9- Keşif, 10- Yemin ve sair deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Karayolları Trafik Kanunu md. 85 ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, olay tarihinden itibaren işleyecek olan kanuni faizi ile birlikte davalının davacıya şimdilik … Türk Lirası maddi tazminat ödenmesine ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

 

…/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

(Hazırlayan: Öğr. Stj. Simay Şirin)

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button