Single Blog Title

This is a single blog caption

Ayıplı Malın Ayıpsızı İle Değiştirilmesi Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                             :  Adı ve Soyadı-(T.C. Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı-Adres

DAVALI                             :  … Satıcı Acente-Adres

… A.Ş.-Adres

KONU                                 :  Ayıplı mal

DAVA DEĞERİ                  :  (…) Türk Lirasıdır.

AÇIKLAMALAR               :

1- Müvekkilim satıcı firmadan (…) marka, (…) model telefonu …/…/… tarihinde satın almıştır. Satın almış olduğu telefonun eve gelince şarjı olmasına rağmen kapandığını farketmesi üzerine yetkili temsilciye  götürmüştür. Servisten telefonun yenisi ile değiştirileceği bilgisi gelmesine rağmen telefonu eve götürdüğünde telefonun bu sefer telefon yine kendiliğinden kapanmıştır. Burada gizli ayıp söz konusudur. Alıcı telefonu alırken bu ayıbı görme imkanı yoktur ancak kullanarak farkedebilecek bir hata söz konusudur.

2- Serviste belirtilen hata düzeltilmemiş olup yenisi ile değişim de söz konusu olmamıştır. Telefonda imalat hatası bulunduğu, telefonun yenisi ile değiştirilmesi talebimizi içeren İstanbul… Noterliğinin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesine olumlu cevap alınamamıştır bu nedenle davayı açmak zorunda kaldık.

DELİLLER: 1- Satım sözleşmesi, 2- Servis kayıtları, 3- Tanık anlatımları, 4- Bilirkişi incelemesi, 5- İstanbul (…) Noterliğinin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ve her türlü delil.

TANIKLAR:

1- Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No: …)- Adres, Tel:

2- Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No: …)- Adres, Tel:

HUKUKİ SEBEPLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, imalat hatası nedeniyle gizli ayıp barındıran müvekkilime ait telefonun yenisi ile değiştirilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

 

…/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

(Hazırlayan: Öğr. Stj. Simay ŞİRİN)

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button