Single Blog Title

This is a single blog caption

MESLEK HASTALIĞI TAZMİNAT DAVASI

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütülmesi şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Meslek Hastalıkları

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre meslek hastalıkları 5 çeşittir;

 • A grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
 • B grubu: Mesleki deri hastalıkları
 • C grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslek solunum sistemi hastalıkları
 • D grubu: Mesleki bulaşıcı hastalıklar
 • E grubu: Fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları

Meslek Hastalığında Sigortalı Olma Durumu

Meslek hastalığının anlaşıldığı tarihte sigortalı olma şartı aranmaz; kural, işçinin meslek hastalığına işyerinde sigortalı olarak çalıştığı sırada yakalanmış olmasıdır. Ortaya çıkan hastalık ile yapılan iş arasında mutlaka illiyet bağı bulunmalıdır. Ortaya çıkan hastalığın hekim raporuyla tespit edilmiş olması da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Meslek Hastalığı Kaynakları

Meslek hastalığına sebep olan kaynaklar 6 çeşittir;

 • Madensel cisimlerden oluşanlar
 • Organik cisimlerden oluşanlar
 • Fizik ve mekanik etkenlerden oluşanlar
 • Tozlardan oluşanlar
 • Bakterilerden oluşanlar
 • Örgütün psiko-sosyal ortamı

Meslek Hastalığı Tazminat Davası

İşveren ve işçiler arasındaki hakların korunması iş sözleşmesi adı verilen resmi belgeye dayandırılarak gerçekleştirilmektedir. İş sözleşmesine göre işverenin işçi karşısında işçinin maaşının ödemesinin yanı sıra onun güvenliğini sağlayacak ve sağlığını koruyacak olan önlemlerin de alınması gerekmektedir. Bu önlemler resmi olarak işçiyi koruma ve gözetme borcu olarak adlandırılır. Eğer işveren burada belirtilmiş  sorumluluklarını yerine getirmezse bu durumda hak sahibi olan çalışanların tazminat talep etmesi mümkün olabiliyor. Hem maddi hem de manevi olarak açılabilen Meslek Hastalığı Tazminat davaları eğer çalışanlar hayatını kaybetmişse destekte yoksun kalma gerekçe gösterilerek maddi tazminat davalarına dönüştürülebilirler.

Meslek Hastalığı Tazminat Davasında Kanıt

Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası talep edebilmek için kişinin aynı işi uzun süre yapması kaynaklı olarak maruz kaldığı hastalıkların kanıtlanması gerekmektedir. Meslek hastalıkları, kişinin bütünlüğünü bozan hastalıkları ifade etmektedir. Kişinin sigortalı olarak çalıştığı ve yaptığı işlerin niteliği sebebiyle sürekli olarak aynı fiziksel durumun tekrarlanması sebebiyle meydana gelen sağlık sorunlarının tümü meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir.

Meslek Hastalığı Tazminat Miktarı

İşçiler maddi tazminatlarda talep ettikleri miktarları Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan alabilirler. Ancak sigortanın ödemediği kısımlar için işverenlere dava açılması yoluyla sonuç elde edilebiliyor. Eğer SGK tüm masrafları karşılamışsa bu durumda davanın reddine karar veriliyor. SGK masrafları belirlerken kişinin çalışma performansı ve kalan ömrü hakkında da incelemeler yaparak hesaplarını gerçekleştirmektedir.

 

Meslek hastalığı sebebiyle maddi ve manevi davası nasıl açılır? Meslek hastalıklarında maddi ve manevi tazminat dava kapsamlar nelerdir? Meslek hastalığı maddi ve manevi tazminat  davaları ne kadar sürer? Meslek hastalıklarında tazminat dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli işçi avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button