Single Blog Title

This is a single blog caption

İDARİ İŞLEM İPTAL DAVASI

İdari işlemlerde iptal davası, idarenin gerçekleştirdiği bir işleme karşı veya aldığı karara karşı açılan iptal davasıdır

İptal davası yalnızca tek taraflı idari işlemlere karşı açılmaktadır. İdari eylemlere ve idari sözleşmelere karşı iptal davası açılamamaktadır. İdari yargılama usul kanununa göre bir idari işlemin iptal davasına konu olabilmesi için “kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem” olması gerekmektedir. Başka bir deyişle tasarı ve görüşler iptal davası için geçerli bir konu değildir.

İdari işlem iptal davasında zamanaşımı

İdari işlemler; genel olarak bireysel işlemler ve düzenleyici işlemler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bireysel işlemler, doğrudan kişilerin menfaatini etkileyen, onun hukukunu ilgilendiren işlemlerdir. Düzenleyici işlemler ise, idarenin düzeni ve işleyişini sağlamak için kamu idaresi tarafından tanzim edilen yönetmelik, tüzük, genelge, tebliğ, yönerge gibi işlemlerdir. Düzenleyici işlemlere karşı iptal davası, doğrudan Danıştay’da açılabilir.

Dava açma süresi idari işlemin tebliğinin yapıldığı günü izleyen günden itibaren başlar. Tebliğ olmadan ilgili bu işlemi öğrenmişse yine de süre başlamaz. Ancak işlemi öğrenen kişi tebliği beklemeksizin dava açabilir.

İdari İşlem İptal davasında görevli mahkemeler

İptali istenen idari işleminin niteliğine göre değişmek üzere iptal davalarına bakmakla görevli mahkemeler şunlardır:

  • İdare mahkemesi (İlk derece mahkemesi),
  • Vergi mahkemesi (İlk derece mahkemesi),
  • Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf mahkemesi),
  • Danıştay (Temyiz mahkemesi ve bazı davalarda ilk derece mahkemesi).

İdari işlemlerin iptali davasında dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde 60 ve vergi mahkemelerinde 30 gündür. Bu süreler; idari anlaşmazlıklarda tebliğ tarihini takiben başlamaktadır.

İptal Davası sonucu iptal kararında…

Menfaati ihlal edilenler tarafından bir idari işleme karşı iptal davası açılması ve bu dava sonucunda iptal kararı verilmesi halinde, verilen bu karar genele etkili olmakta ve iptal davası açmayanlar için de uygulanmaktadır.

İdari işle  iptal davası nasıl açılır? İdari işle iptal davasında kapsamlar nelerdir? İdari işlem iptal  davaları ne kadar sürer? İdari işlem iptal dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli avukatlardan danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button