Single Blog Title

This is a single blog caption

VESAYET VE VASİ TAYİNİ

Vesayet Medeni Kanunu’nun 396-494 maddeleri arasında düzenlenmiş olup, vasi atanması davasında kısıtlanacak kişinin yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili ve görevlidir.  Hasımsız yani davalı gösterilmeksizin açılan bu davalarda vasi atanmasını gerektirir haller şunlardır;

 • Yaş küçüklüğü,
 • Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı,
 • Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim,
 • Özgürlüğü bağlayıcı ceza,
 • Vesayet altına alınacak kişinin kendi istemi.

Vasi atanması…

Vasi tayini ile vesayet altına alınması gereken kişiler için yasal haklarını kullanmasını sağlamak amacıyla bir vasi görevlendirilir. Vasilik kamu görevi olarak nitelendirilir dolayısıyla vasi olarak atanan kişi sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Kısaca vasi, kendi yasal haklarını tam olarak kullanamayacak olan kişiye haklarını kullanabilmesi için atanan kişidir

Vasilik hakkı olmayanlar…

Kanunun 418. Maddesinde sınırlı olarak sayılan kişiler dışındaki herkes vasi olarak tayin edilebilir.

 • Kısıtlılar,
 • Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler
 • Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar,
 • İlgili vesayet daireleri hâkimleri.”

Vesayetin sona erme halleri…

 • Küçüklerde reşit olunca
 • Hükümlülerde hapis hayatının sona ermesiyle
 • Kısıtlılarda vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet makamı vesayetin sona ermesine karar verir.

 

Vasinin görevden alınması…

Vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından görevden alınır.

Vasinin görevini yapmakta yetersizliği sebebiyle vesayet altındaki kişinin menfaatleri tehlikeye düşerse, vesayet makamı kusuru olmasa bile vasiyi görevden alabilir.

 

Vasi için açılacak vesayet davası küçüğün veya kısıtlının hakları açısından büyük önem arz etmektedir. Vasi için gerekli başvuruların yapılması, davanın yürütülmesi ve itiraz işlemlerinin deneyimli avukat desteği zaruridir.

 

Vesayet davası nasıl açılır? Vesayet dava kapsamları ve vasi atanma süreci nedir? Vesayet davaları ne kadar sürer? Vesayet dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli avukatlardan danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button