Single Blog Title

This is a single blog caption

BABALIK DAVASI

Babalık davası, çocuk ile baba arasında kurulacak soybağının ana veya çocuk tarafından mahkemece belirlenmesinin talep edilmesidir. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir. Davalının, çocuğun doğumundan önceki 300. gün ile 180. gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiilî gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

Soybağının Kurulması

  • Çocuk ile anne arasındaki soybağı, doğumla kurulur.
  • Çocuk ile baba arasındaki soybağı ise ana ile evlilik halinde, tanıma ile veya hakim hükmüyle kurulur.
  • Soybağı anne ve baba yönünden evlat edinme yoluyla da kurulur.

 

Soybağının Reddi

Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava, ana ve çocuğa karşı açılır. Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu dava ana ve kocaya karşı açılır. Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır. Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır. Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğmuş ve ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılır. Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır.

Davanın Tarafları

Babalık davasını açma hakkı anne ve çocuğa aittir. Çocuk ergin ise bu davayı kendi açabilir. Dava biyolojik baba olan kişiye karşı açılır. Eğer bu kişi vefat etmişse mirasçılarına karşı açılır. Dava açılacak kişinin yani babanın bir başkası ile evli olması bu davanın açılmasına engel değildir.

Babalık Davasında Zamanaşımı

Babalık davası çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Kanuna göre annenin dava açma hakkı doğumdan itibaren bir yıllık süre geçmekle düşer. Bu süre geçikten sonra ancak gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa dava açma hakkı korunabilir. Bu sebebin ortadan kalkmasından itibaren 1 ay içinde dava açılması gerekir.

Babalık davası nasıl açılır? Soybağının reddi dava kapsamları nelerdir? Babalık davası ve soybağının reddi davaları ne kadar sürer? Babalık dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli aile ve miras hukuku avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button