Single Blog Title

This is a single blog caption

Haksız Tutuklama, Gözaltı ve El Koyma

Koruma tedbirleri sebebiyle tazminat davası, haksız koruma tedbirleri nedeniyle Maliye Hazinesi aleyhine, yani devlete karşı açılan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasası’nın 141. maddesinde düzenlenen bir tazminat davasıdır.

Uygulamada herhangi bir suçun soruşturma veya kovuşturulması aşamasında genellikle koruma tedbirlerine başvurulmaktadır. Koruma tedbirlerinin kişiyi mağdur ettiği durumlarda yasa koyucu kişiye tazminat verilmesini hükme bağlamıştır.

Koruma tedbiri sebebiyle tazminat davası taraflar

Tazminat davası devlete karşı açılmaktadır. Çünkü haksız yere tutuklama kararını veren yine devlettir. O nedenle maliye Hazinesi aleyhine dava açılması gerekmektedir.

 

Koruma tedbiri sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası

Tazminat davası bireylerin mağdur oldukları maddi ve manevi zararların karşılanması amacıyla açılmaktadır. Bireyler usuller dikkate alınmaksızın yapılmış zaruri olmayan adli faaliyetler sonucunda karşı karşıya kaldıkları zararların karşılanması amacıyla Devlet  dava edilerek zararın karşılanması isteminde bulunacaktırlar. Devlet  ödemiş olduğu tazminat sebebiyle yetkisini kötüye kullanmış hakim veya Cumhuriyet savcısına rücu edecektir.

 

Koruma tedbiri sebebiyle tazminat davası için gerekli şartlar

Haksız tutuklama, gözaltı ve elkoyma tazminat davası dilekçesinin hazırlanabilmesi için öncelikle aşağıda yer alan koşulların varlığından bahsedilmesi gerekir:

  • Yasalara aykırı bir şekilde yakalanan ya da tutuklanan kişiler,
  • Yasalara göre gözaltı süresi bittiği halde hakim önüne çıkarılmayanlar,
  • Yasal haklar konusunda bilgi verilmeyen ya da bilgi verildiği halde kişinin kanuni haklarını kullanmasının önüne geçilenler,
  • Yasaya uyumlu bir biçimde tutuklanıp, belli bir süre zarfında hakim önüne çıkarılmayan,
  • Mahkumiyet kararı alan fakat, gözaltı süresi mahkumiyet süresini geçen ve eş zamanlı adli para cezası mecburiyetinde bir ödeme yapmak zorunda kalanlar dava açma hakları vardır.

Koruma tedbiri sebebiyle tazminat davasında süreler

Karar veya hükümlerin kesinleştiği hususu  ilgili bireye  tebliği itibariyle 3 ay ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen 1 yıl süresince  tazminat talebinde bulunabilme hakkına  sahiptir.

Koruma tedbiri sebebiyle tazminat davası dilekçe

Tazminat talebi olan bireyin dilekçesine, açık adres ve kimlik bilgilerini , zarara sebep olan faaliyetin ve zararın nitelik ve niceliğini kaydetmesi ve bunların belgelerle ibraz  edilmesi gerekmektedir.Dilekçenin şekil şartları aşağıdaki gibidir.

  • Tazminat talebinin şartları
  • Başvuruyu başvurmaya yetkili birey tarafından yapılmaktadır.
  • Başvuru, süresi içinde yapılmaktadır.
  • Tazminat talebi ağır ceza mahkemesine yapılmaktadır.
  • Başvuru dilekçeyle yapılmaktadır.

 

 

Koruma tedbiri sebebiyle tazminat davası nasıl açılır? Koruma tedbiri sebebiyle tazminat davası kapsamları nelerdir? Koruma tedbiri sebebiyle tazminat davaları ne kadar sürer? Koruma tedbiri sebebiyle tazminat dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli ceza avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button