Single Blog Title

This is a single blog caption

MAKETTEN KONUT SATIŞI

Maketten konut satışı sözleşmesi, ön ödemeli taşınmaz satış sözleşmesi olarak da adlandırılmaktadır. Taşınmazlar için yapılan bu sözleşme türünde henüz ortada olmayan bir konut için satış şartlarında peşin ya da taksitli olarak ödenmesi kaydıyla devir ve teslim etme esaslarına yer verilmektedir.

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yeni Kanun’un 40 ve 46. maddeleri kapsamında düzenlenmektedir. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre ön ödemeli konut satış sözleşmesi;” Tüketicinin   konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da, bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Maketten konut satışlarında sözleşmede şekil şartları

Maketten satış sözleşmeleri, gerek satıcılar gerekse alıcılar için hem uzun vadeye hem de soyut kavramlara hitap etmesi sebebiyle sınırlar ve hakların net şekilde bu sözleşmeyle belirlenmesi, sürecin taraflar lehine sonuçlanmasında önemli bir noktadır. Nitekim bu aşamada tarafların uzman bir emlak avukatından destek sağlamaları yararlarına olacaktır.

Satıcının konut alıcısına maketten satış sözleşmesini imzalatabilmesi için; öncelikle yapı ruhsatını alması ve sözleşme kurulmadan en az 1 gün önce Bakanlıkça belirlenmiş noktaları kapsayan ön bilgilendirme formunu alıcıya ibraz etmesi zorunludur. Alıcıların bu noktada da deneyimli bir gayrimenkul avukatı yardımı almaları ileride geç teslim ya da muhatap bulamama gibi ihtimallere karşı kendilerini koruma altına almaları adına lehlerine bir karar olacaktır.

Maketten konut satışında geç teslim

Ön Ödemeli konut sözleşmeleri bir diğer adıyla maketten konut satışı sözleşmeleri yapıları itibariyle günümüzde kampanyalı satışlar olarak yaygınlık göstermektedir. Nitekim kampanya kanalları ise gazete, radyo, televizyon ilanı vs. oluşmaktadır. Maketten satışta süreç ise maket vasıtasıyla tanıtılan konutun teslimi,  sözleşme tipi ve unsurlarına ilişkin esasların belirlenmesini içermektedir. Bu aşamada tarafların sınır ve hakların belirginleşmesi adına hukuki destek anlamında deneyimli emlak avukatı desteği sağlamak tarafların yararına olacaktır.

Ön ödemeli konut satışı sözleşmesinde uygulamada da sık sık karşılaşıldığı üzere uzun bir sürece ve çoklu taraf ilişkisine dayanması benzeri faktörler sebebiyle konutun tesliminde gecikmeler yaşanabilmektedir.  Bu noktada tarafların yaşanacak uyuşmazlıklara karşı durumun daha da güçleşmemesi adına deneyimli bir emlak avukatından destek sağlamları durumu  avantajlı hale getirebilir.

Yargıtay Kararı’na  göre konutun geç tesliminde aksine bir hüküm bulunması veya hiçbir hüküm yer almadığı takdirde, genel işlem şartı içermesi dolayısıyla tüketiciye geç teslim sebebiyle tazminat isteme hakkı tanınmıştır. Ayrıca bu nitelikteki diğer Yargıtay Kararları ise alıcıya konutun fiilen teslim edildiği tarihe kadar olan kira kaybını talep etme hakkı tanımıştır. Bu durum karşısında Borçlar Kanunu’nun 125. maddesinde belirlenen seçimlik haklardan birini de kullanabileceği ifade edilmiştir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli GAYRİMENKUL avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button