Kentsel Dönüşüm Hukuku, Kentsel Dönüşümde İtiraz Yolu

Kentsel Dönüşüm Avukatı

Kentleşmenin getirdiği sorunların başında çarpık kentleşme gelmektedir. Çarpık kentleşmenin doğurduğu sorunlara çözüm olarak görülen kentsel dönüşüm projeleri, yürütülme süreçlerinde birtakım anlaşmazlıklar içerebilmektedir. Bu süreçte aktif yer alan kentsel dönüşüm avukatı, Kat Karşılığı Arsa Satış Vaadi Sözleşmesi ve Teknik Şartname olarak bilinen inşaatta kullanılacak malzemelere dair içeriklerin yer aldığı dosyanın hazırlanması, riskli yapıların tespitine itiraz ve sürecin yürütülmesi gibi faaliyetleri yürütmektedir.

Riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanların tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ilişkin usûl ve esaslar 6306 Sayılı Kanun kapsamında belirlenmektedir.

Riskli alanların ve yapıların tespitleri yapılmak üzere “Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun bu konudaki faaliyetlerin rehberidir. Buradaki riskli yapı; riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıları kapsamaktadır.

Riskli Yapı Tespiti

Riskli yapı tespiti, 6306 Sayılı Kanun’un 7.maddesine göre; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır. Bu tespitlere karşı yapı maliklerinin veya ilgili kanuni temsilcilerin itiraz hakları bulunmaktadır. İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metrukluk veya başka bir sebeple statik bakımdan yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez.

Riskli Yapı Tespitine İtiraz

Riskli yapı ve alan kararlarına itiraz, bu itirazlarda dava sürecinin yürütülmesi, yıkım ve inşaat işletmeleriyle yapılan görüşmeler benzeri faaliyetler kentsel dönüşüm avukatının görevleri kapsamındadır. Riskli yapı tespitinde itiraz, 6303 Sayılı Kanun’a göre öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak elektronik yazılım sistemi üzerinden yapılır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmadığı için arsa paylı tapu var ise, arsa üzerinde fiilen bulunan yapının riskli yapı tespiti, yapının sahibi olan arsa payı sahibince yaptırılır. Arsa üzerindeki yapının başkasına ait olması ve bunun da tapu kütüğünde belirtilmiş olması halinde, itiraz riskli yapı tespiti lehine şerh olan tarafça yaptırılır.

 

Bu konuda daha fazla bilgi almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarına başvurabilirsiniz.

1 Response

  1. Pingback : Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı | Avukat Ferhat Kule

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button