Otoyıkamada Aracın Zarar Görmesi ve Tüketici Hakem Heyetine Dair Bilgiler

Aracınız Oto Yıkamada Hasar Görürse Ne Olur ? Oto Yıkama Servisi Sorumluluğu

Gerek ülkemizin nüfusunun artması gerek araba endüstirisi adı altında atılan adımlar olsun ülkemizdeki araç sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Hayatın olağan koşullarından dolayı her araç sahibine oto yıkama işleten firma tarafından aracına hasar verilebilmektedir. Bunun nedenleri arasında dikkatsiz davranışlar, ülkemizdeki çoğu oto yıkamanın TS standartlarında olmaması gibi pek çok neden gösterilebilir.

Hasarın İspatı

Peki başınıza böyle bir durum gelirse nasıl davranmalısınız? İlk yapmanız gereken aracınızın hasar görmüş yerlerinin fotoğraflarını çekmektir. Bunu yapmanızın sebebi elinizde bunu ispatlayacak bir kanıt bulunmasıdır.

Zararın Tazmini

Aracınızın hasar görmüş yerlerini fotoğrafladıktan sonra işletmeci firmadan zararınızın giderilmesini talep etmelisiniz. Eğer işletmeci firma talebinizi reddeder ise elinizdeki kanıtlarla beraber Tüketici Hakem Heyetine başvurmalısınız. Zaten Tüketicinin korunması hakkında kanun hükümlerinden 13. ve 14/1. Maddelerinde ayıplı maldan ve bu malın zararını ifa ile yükümlü olan kişilerden bahsetmektedir. Bu madde metinleri ‘Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir. Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır.’ Diğer maddenin 1. Fıkrasında ise ‘Sağlayıcı, hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.’ ifadeleri yer almaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz maddelerden de anlaşılabileceği gibi ortada bir ayıplı hizmet varsa anlaştığımız firma bu zararımızı karşılamak durumundadır.

Tüketici Hakem Heyetine Başvurma

Peki Tüketici Hakem Heyeti nedir ve hangi meblağa göre başvuru yapmalısınız? Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Başkanlığı illerde ticaret il müdürü ilçelerde kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyetlerinin diğer üyeleri belediye, baro, tacir/esnaf ve tüketici örgütü temsilcilerinden oluşur. Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular için her yıl parasal sınırlar yeniden belirlenmektedir. Söz konusu parasal sınırlar, 2020 yılı itibariyle şu şekildedir;

  • 6.920 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

görevlidir.

10.390 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz; söz konusu başvuruların tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine yapılması gerekmektedir. Yukarıda aktardığımız bilgiler ışığında aracınızın zararı kaç Türk lirasına denk geliyor ise ona uygun tüketici hakem heyetine başvurmalısınız.

Peki Tüketici hakem heyetine nasıl başvurulur? Birçok yöntemle Tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilir. Avukat aracılığıyla olduğu gibi şahsende başvuruda yapabilirsiniz. Elden ya da internet üzerinden başvuru yapmakta mümkündür. Sadece sözlü başvuru yapılması mümkün değildir. E-devlet portalından Tüketici Bilgi Sistemine (TÜBİS) girerek gerekli formu doldurup varsa deliller ile birlikte gönderebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken önemli husus aynı anda birden fazla Tüketici Hakem Heyetine başvurulamayacağıdır.

Ne zaman Tüketici mahkemesine başvuru yapılacağını ne zaman Tüketici hakem heyetine başvuruda bulunacağını yukarıda açıklamıştık. Peki bu iki kurumun arasındaki farklar nelerdir? Öncelikle Tüketici hakem heyeti bir mahkeme değildir. Uyuşmazlıklar konusunda çözüm arayan ilçe ve il teşkilatıdır. Tüketici mahkemesi ise tüketiciye yönelik her türlü uygulanan davalara bakmakla görevli mahkemelerdir.

TÜBİS

Tüketici hakem heyeti olmayan yerlerde nasıl bir yol izlenmeli? Tüketici hakem heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlükleri, ilçelerde Kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ancak her ilçede tüketici hakem heyeti bulunmamaktadır. Bazı tüketici hakem heyetlerinin yetki alanları daha geniş şekilde belirlenerek hakem heyeti bulunmayan ilçeleri de kapsayacak şekilde yetkilendirilmiş tüketici hakem heyetleri olarak faaliyette bulunmaktadır.

Tüketici hakem heyetleri bulunmayan yerlerde ise ilgili kaymakamlıklarda bulunan irtibat personeli tarafından başvurular alınarak TÜBİS’e kaydedilmektedir.

Tüketici Hakem Heyetinin Karar Süresi

Tüketici hakem heyeti ne kadar süre içinde karar verir? Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.

Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde ise başvurular tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınabilir.

Heyet Kararına İtiraz

Tüketici Hakem heyetine karşı itiraz edilebilir mi? Taraflar tüketici hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine karara karşı itiraz edebilir. Ancak daha önce karar veren tüketici hakem heyetine itiraz amacıyla yeniden başvuru yapılamamaktadır.

Mahkemeye itiraz aşamasında, tüketiciler 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda düzenlenen harçlardan muaftır. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca gider avansı ödenmesi gerekmektedir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir. Daha ayrıntılı bilgi için Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı adresinden bilgi sağlanabilir.

Oto yıkamada zarar gören araç ve diğer araç değer kaybı hususlarında daha fazla bilgi almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarına başvurabilirsiniz.

 

Stj.Av. Fatih CEYHAN

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button