Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kira ve Taşınma Desteği

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Kentsel dönüşümde en önemlisi taraflar arasında anlaşma sağlamak ve mağduriyeti önleyebilmektir. Bu amaçla gayrimenkul sahiplerinin ve kiracıların menfaati için kentsel dönüşüm kira ve taşınma yardımı yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında 6306 numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre afet sahasında olduğu tespit edilen gayrimenkuller, yıkılarak yeniden inşa edilmektedir. Bu tekrardan inşa süreci, gayrimenkul sahipleri ve kiracıları mağdur edebilmektedir. Öte yandan çarpık kentleşmenin doğurduğu sorunlara çözüm olarak görülen kentsel dönüşüm projeleri, yürütülme süreçlerinde birtakım anlaşmazlıklar içerebilmektedir. Bu süreçte hukuki desteğin öneminde kentsel dönüşüm avukatı yazımızı okuyabilirsiniz.

Kira ve Taşınma Yardımı

Kentsel dönüşümde kira yardımı, tahliye edilen yapıların, malikleri ya da kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine sağlanmaktadır.  Azami 18 ay süresince kiracılara kentsel dönüşüm kira desteği sağlanır. Gayrimenkul sahiplerine ise taşınma giderlerinin karşılanabilmesi için kira yardımının 5 aylık bölümü peşin verilebilmektedir.

What is House Rent Allowance? | Tax Hacks

Kira Yardımı Alma Koşulları

Kira yardımının sağlanabilmesi için aşağıdaki koşulların geçerli olması gerekmektedir.

  • Kira desteği, riskli yapıda ikamet eden ve deprem risk raporu alınan yapılarda sağlanmaktadır.
  • Anlaşma yoluyla tahliye edilen binalarda kira yardımı sağlanmaktadır.
  • Riskli yapının riskli yapı tespit raporunda yer alan adresle uyumlu olan malik adına kayıtlı, Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten önceki son 3 aydan veya sonraki son 3 aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetlerine ilişkin herhangi bir fatura talep edilmektedir.
  • Riskli yapı tespit raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkili kuruluşlarınca verilmesi gerekir.
  • Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihte riskli yapıda ikamet etme şartı aranmaktadır. Çünkü malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahiplerinden yalnızca bu koşulu sağlayanlara kira desteği yapılmaktadır.

Kira Yardımı Süresi

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan tahliyelerde kira yardım süresi; riskli alan dışındaki yapılarda 18 aydır. Riskli ve rezerv yapı sahalarında kira yardım süresi ise, 48 ayı aşmamak kaydıyla yetkili kurumca belirlenmektedir.

Kira Yardımı Başvurusu Yapma Şekli ve Zamanı

Kira yardımına başvuracak kişiler, tahliye tarihinden itibaren 1 yıl içinde veya riskli yapının yıkım tarihi itibariyle 3 ay içinde başvurularını, e-devlet üzerinden yapmalıdır. Sonrasında ARAAD‘a yönlendirilerek süreçle ilgili daha spesifik bilgiler edinilebilir.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button