Senet borcum var. Ne yapmalıyım?

senet borcum var

Senet borcum var. Ne yapmalıyım?

SORU :Evimize senede dayalı icra kağıdı geldi ne yapmalıyım ?

Çek senet avukatı olarak şu hususların altını çizelim.

Günümüzde bir çok işletme senet imzalamakta ve bu senetler de bir çok tüketici veyahut tacire haksız sonuçlar doğurmaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken haksız bir takipte hukuki yollara başvurmaktır.Eğer bu doğru adımları takip eder isek herhangi bir sonuca varmayız ve mağduriyetlere sebep oluruz.Çek senet avukatı olarak bu konuda uzman avukatlarla çalışmalısınız.

senet borcum var

Çek senet avukatı olarak ilk yaptığımız ,Kambiyo senedin de eğer ödeme mevcutsa ilk olarak bir protesto düzenlenmelidir. Bu protesto da noter üzerinden ve yahut çek ise karşılıksız şerhi yeterlidir.

İcra müdürü de kambiyo senedine baktığı zaman 2 husus önemlidir.İlk husus vadesinin gelip gelmediğinin diğeri ise alacaklının yetkili olup olmadığını kontrol etmesidir.İcra müdürünün düzenlendiği ödeme emrinde şu hususlar vurgulanır;

  1. Takip konusu kambiyo senedi değilse 5 gün  içinde icra mahkemesine şikayet etmesi gerektiği
  2. Senette mevcut imza kendisine ait değilse yine 5 gün içinde icra mahkemesine gitmesi gerektiği
  3. Borçlu olmadığı veyahut itfa ediliği iddiası mevcutsa yine icra mahkemesine gitmesi gerektiği –
  4. İtiraz etmediği takdir de 10 gün ,itirazın red halinde de 3 gün de mal beyanında bulunması gerektiği

Peki tarafımıza ödeme emri geldi ve biz bu durumda ne yapacağız .İmza attığımız senedi alacaklı icraya koydu ve evimize tebliğ ulaştı.Asla panik halinde olmayın ve ilk olarak şu hususları deneyin.

ÇEK SENET AVUKATLARI OLARAK ŞU YOLLARI TAVSİYE EDİYORUZ .
Ödeme emrine şikayet yolu 

Çek senet avukatı olarak Bu yolda yapmanız gereken icra müdürünün hatası olan hususları mahkemeye bildirmeniz gerekmektedir.Tebliğden itibaren 5 günlük bir süreniz mevcuttur.Burada takibi yapan alacaklının yetkili olmadığını veyahut kambiyo senedinin vadesinin gelmediğin yönünden başvurabiliriz.Genel bir şikayet yolu ise süre 7 gündür.

Borca itiraz yolu 

Çek senet avukatı Burada iki yöntem mevcuttur. Birincisi imzaya itiraz ve diğeri de borca itirazdır.

İmzaya itirazda tebliğden itibaren 5 gün içinde icra mahkemesine başvurarak bu hususu başlatır.Eğer mahkeme borçluyu haksız görürse yüzde 20 icra inkar tazminatı ve yüzde 10 da para cezası verir.

Borca itiraz ise tebliğden itibaren 5 gün içinde icra mahkemesine borcun ödendiğini ve yahut itfa edildiğini yada zamanaşımına uğradığını göstererek takibi durdurma yöntemidir.

İcra Mahkemesi hakim bu kati deliller ile sorumludur.Eğer geniş kapsamlı bir delil ile dava açacak isek menfi tespit davası açmak daha doğru olur.Hakim elindeki deliller ile davaya devam eder..

Bu hususlar borçlu olarak bizi ancak kurtarabilir.Diğer hususlar ise asla devam ettirmez ve dar kapsamlı olacağı için aleyhimize sürebilir.

Çek senet avukatı olarak eğer süreci dikkatli incelemezsek ve doğru itirazları zamanınında yapmaz isek mağduriyetiniz inanılmaz sürede büyür ve doğru olmayan süreç yönetimleri ile haksızlığa uğrarsınız.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button