Şikayet (Suç Duyurusu) Dilekçesi Yazımı

senet borcum var

Şikayet (Suç Duyurusu) Dilekçesi

Şikayet veya suç duyurusu, mağdurun zarar gördüğü bir suç sebebiyle suçu gerçekleştiren kişi hakkında ceza soruşturması başlatılmasını mümkün kılan hukuki bir duruma işaret eder. Suç duyurusu, yani mağdurun mağduriyeti, sözlü veya yazılı olarak bildirilebilirken, herhâlde yazılı dilekçeyle yapılması makuldür.

Şikayet Dilekçesi

Şikayet veya suç duyurusu dilekçesi, mağdur olan birey ve ya bireylerin işlenen suç hakkında bildiklerini ve delillerini yazı ile ifade ettikleri dilekçedir. Şikayet dilekçesi, soruşturmanın yürütülebilmesi için yetkili makamlarca, suçu meydana getiren eylemler, doğru şekilde anlaşılabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Şikayet dilekçesi, suçu oluşturan eylemi ve tarafların bilgilerini özet olarak sunacak içerikte olmalıdır.

Şikayete Tabi Suçlar

Şikayete tabi suçlardan; dolandırıcılık, çocuk kaçırma ve alıkoyma, haberleşme gizliliğinin ihlali, yaşı tutmayan biriyle cinsel ilişkide bulunma, güvenin kötüye kullanılması, hileli ya da taksirli iflas, karşılıksız yararlanma, cinsel taciz, bilinçli yaralama eylemi, başkasının malına zarar vermek bu suçlara örnek teşkil edebilir.

Şikayet Dilekçesi Hazırlanmasında Hukuki Destek

Suç eyleminde bulunan bireyin, cezaya maruz kalabilmesi, gerçekleştirilen eylemin, kanunda suç teşkil edecek bir karşılığı olmasına bağlıdır. Bu anlamda Kanunda suç olarak yeri olmayan hiçbir fiil, şikâyete tabi değildir. Dolayısıyla şikayet dilekçesinin, mağdurun mağduriyetini, Kanun’da suç olarak tanımlanabilecek şekilde ifade edebilecek, hukuki bilgiye vakıf uzmanlarca hazırlanması adaletin yerini bulmasında önem arz etmektedir.

Şikayet Dilekçesi Yazımında Zamanaşımı

Şikayete tabi suçlar sebebiyle, suç duyurusunda bulunulabilmesi ve soruşturmanın başlaması için eylemi gerçekleştiren kişi ve eylemin öğrenildiği tarih itibariyle altı ay içerisinde iki nüsha olarak hazırlanmış şikayet dilekçesi, savcılığa verilmelidir.

Bu konuda daha fazla bilgi ve destek almak için büromuzun alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button