Single Blog Title

This is a single blog caption

İşçilik Alacaklarında Faiz ve Zamanaşımı

İŞÇİLİK ALACAKLARINDA FAİZ

İşçi alacakları, işçinin çalışması karşılığında edindiği hak ve alacaklarıdır. Bu alacaklardan tazminat türündeki alacaklar için sözleşmenin sona ermesi gerekirken; fazla mesai, tatil günleri ücretleri gibi bazı alacaklar için sözleşmenin sona ermesi gerekmez ve işçinin hakkının doğmasından itibaren talep edilebilir.

Aşağıda söz konusu işçi alacakları faiz ve zamanaşımı bağlamında incelenecektir:

Ø  ÜCRET ALACAĞINDA

 1. Tatil ücretleri, ikramiye, prim gibi ücretler bu kapsamdadır.
 2. Uygulanacak olan faiz türü en yüksek mevduat
 3. Sözleşme ile bir ödeme günü kararlaştırıldıysa bu tarihten önce faiz işlemez. İşveren bu tarihi geciktirdikten sonra faiz işlemeye başlar. Normal şartlarda ise ihtarnamenin verildiği tarih faiz başlangıcıdır. İhtarname yoksa dava veya ıslah tarihine göre
 4. Alacak, 5 yıl içinde zamanaşımına uğrar.
 5. Zamanaşımı süresi ücretin ödenmesi gereken aydan itibaren başlar.
 6. Talep edilebilmesi için sözleşmenin sona ermesi şart değildir.

 

 

Ø  YILLIK İZİN ALACAĞINDA

 1. Talep edilebilmesi için sözleşmenin sona ermesi şarttır.
 2. Uygulanacak olan faiz türü yasal
 3. Kullanılmayan yıllık izin ücretleri için, sözleşme feshedildikten ve işveren temerrüde düştükten sonra faiz işlemeye başlar.
 4. Bu alacak türünün zamanaşımı fesih tarihinden başlamak üzere 5 yıldır.
 5. İhtarnamenin verildiği tarih faiz başlangıcıdır. İhtarname yoksa dava veya ıslah tarihine göre

 

Ø  KIDEM TAZMİNATINDA

 1. Talep edilebilmesi için sözleşmenin sona ermesi şarttır.
 2. Faizin başlangıç tarihi fesih
 3. Zamanaşımı süresi 5 yıl olmakla beraber, bu süre fesih tarihinde başlar.
 4. Uygulanacak faiz türü en yüksek mevduat

 

 

Ø  İHBAR TAZMİNATINDA

 1. Faizin başlangıç tarihi ihtarname tarihi, yoksa dava veya ıslah
 2. Zamanaşımı süresi, fesih tarihinden itibaren 5 yıldır.
 3. Uygulanacak faiz türü yasal

 

 

Ø  İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDA

 1. Faiz başlangıcı, işe başlatılması gereken günden sonraki gündür.
 2. Yine aynı gün zamanaşımı süresi de sayılmaya başlar ve bu süre söz konusu günden itibaren 5 yıldır.
 3. Uygulanacak faiz türü yasal

 

 

Ø  MESLEK HASTALIĞI TAZMİNATINDA

 1. Hastalığa dair hastane raporunun alındığı tarih hem faiz hem de zamanaşımı süresinin başlangıç günüdür.
 2. Zamanaşımı süresi 10 yıldır.
 3. Uygulanacak olan faiz türü yasal

 

 

Ø  İŞ KAZASI TAZMİNATINDA

 1. Kaza tarihi hem faiz hem de zamanaşımı süresinin başlangıç günüdür.
 2. Zamanaşımı süresi 10 yıldır.
 3. Uygulanacak olan faiz türü yasal

 

 

 

 

ALACAK TÜRÜ

 

FAİZ TÜRÜ

 

FAİZ BAŞLANGICI

 

ZAMANAŞIMI

 

ÜCRET ALACAĞI (MAAŞ, MESAİ ÜCRETİ, TATİL ÜCRETLERİ,

İKRAMİYE, PRİM ALACAKLARI)

 

En yüksek mevduat faizi

 

İhtarname tarihi (ıslah veya dava tarihi)

 

Ücretin ödenmesi gereken aydan itibaren

5 YIL

 

KIDEM TAZMİNATI

 

En yüksek mevduat faizi

 

Fesih tarihi

 

Fesih tarihinden itibaren 5 YIL

 

İHBAR TAZMİNATI

 

Yasal faiz

 

İhtarname tarihi (Dava veya ıslah tarihi)

 

Fesih tarihinden itibaren 5 YIL

 

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI

 

Yasal faiz

 

İşe başlatılması gereken günden sonraki gündür

 

İşe başlatılması gereken günden itibaren 5 YIL

 

YILLIK İZİN ALACAĞI

 

Yasal faiz

 

Fesih tarihi

 

Fesih tarihinden itibaren 5 YIL

 

MESLEK HASTALIĞI TAZMİNATINDA

 

Yasal faiz

 

Hastane raporunun alındığı tarih

 

Hastane raporunun alındığı tarihten

itibaren 10 YIL

 

İŞ KAZASI TAZMİNATINDA

 

Yasal faiz

 

Kaza tarihi

 

Kaza tarihinden itibaren 10 YIL

 

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button