Single Blog Title

This is a single blog caption

İŞ KAZASI SONRASI TAZMİNAT DAVASI

İş kazasının meydana gelmesiyle beraber işçi ve işverene birtakım  sorumluluklar düşmekte, bu sorumlulukların gerçekleştirilmemesi ise tarafların zarar görmesine sebep  olmaktadır

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. maddesine göre iş kazası sayılan ve tazminat davası açılabilecek haller şunlardır:

 • Çalışanın işvereninin işyerinde başına gelen tüm fiziki ve psikolojik zararlar iş kazası kabul edilir.  Bu durumda çalışanın yaralanma ya da ölüm şekli önem arz etmemektedir. Böylece işgörenin karşılaştığı durum çalışma ortamında meydana gelmişse iş kazası görülmekte; tazminat davası söz konusu olmaktadır.
 • İşveren emrindeki çalışanın görevli olarak işyeri dışında bulunması sebebiyle esas görevini yapmadığı bu süreçte çalışanın karşılaştığı eylemler iş kazası kabul edilmekte tazminat davası açılabilmektedir.
 • İşverenin yürüttüğü iş sebebiyle işgörenin kendi namına ve hesabına bağımsız çalışarak sürdürdüğü iş sebebiyle meydana gelen her çeşit durum iş kazası görülmekte; tazminat davasından bahsedilebilmektedir.
 • İş mevzuatına göre emziren kadın çalışanın bu saatlerde karşılaştığı kazalar iş kazası kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte başına gelecek herhangi bir kaza halinde kadın çalışan iş kazası tazminat davasını açabilmektedir.

İşverenin işgörenine verdiği bir araçla işin yürütüldüğü yerle dönüş mesafesi arasındaki süreçte çalışanın karşılaştığı her çeşit kaza iş kazası kabul edilmektedir.  Bu durumda karşılaşılan kazalar trafik iş kazası kabul edilmektedir.

İş kazalarında izlenilen süreç

Karşılaşılan iş kazalarında izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir;

 • Öncelikle sağlık müdahalesi gerçekleştirilmelidir.
 • İş yeri kaza raporu düzenlenerek, tutanağa iki şahit adı yazılıp  imzaları da alınmalıdır.
 • İş kazası, bağlı bulunan kolluk birimine (Emniyet veya Jandarma) bildirilmelidir.
 • İş kazası, bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Birimine bildirilmelidir.

 

İş kazalarında karşılaşılan davalar

İş kazasıyla karşılaşılması durumunda aşağıdaki davalar açılmaktadır:

 • Ceza Davası
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılacak Rücu Davaları

 

İş kazalarında zamanaşımı

İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında zamanaşımı genel hükümlere göre çözümlenecektir. Zamanaşımı, iş kazasının gerçekleştiği günden itibaren 2 yıl ve herhalde 10 yıldır. Bu sürelerin sona ermesiyle birlikte iş kazasına bağlı olarak yapılacak tazminat talepleri zamanaşımına uğrayacaktır.

 

İş kazası sebebiyle maddi ve manevi davası nasıl açılır? İş kazalarında maddi ve manevi tazminat dava kapsamlar nelerdir? İş kazası maddi ve manevi tazminat  davaları ne kadar sürer? İş kazalarında dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli işçi avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button