Single Blog Title

This is a single blog caption

EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI

Evliliğin iptali, bir evliliğin mahkeme kararıyla iptal edilmesi ve hükümsüz kılınmasıdır. Evliliğin iptali Aile Hukuku kapsamındaki kavramlar olmasına rağmen boşanma davasından tamamen farklıdır. Boşanma işlemleri; yasal olarak geçerli bir evliliğin şartlarının yerine getirilmesi veya tarafların ortak iradesinin oluşması halinde, evliliğin mahkeme kararıyla sona erdirilmesi halidir. Evliliğin iptal davasında ise, boşanma davasının aksine, evlilik sözleşmesi başından beri kusurludur ve dolayısıyla  evlilikte zaten başından itibaren geçersiz olmaktadır.

Evliliğin Sona Erme Şartları

Medeni Kanun’a göre evlilik temel olarak aşağıdaki durumlarda sona ermektedir;

  • Boşanma davası açılması,
  • Eşlerden birinin vefatı,
  • Ölüm tehlikesiyle kaybolan veya kendisinden uzun zamandır haber alınamayan eşe dair alınmış gaiplik kararı,
  • Evliliğin geçersizlik sebebiyle iptali.

Evlilikte İptal Sebepleri

Evliliğin iptali davasında gereken koşullar başka bir deyişle geçersiz evliliğin koşulları aşağıdaki gibidir;

  • Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması,
  • Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması,
  • Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması,
  • Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması.

Evlilik İptalinin Sonuçları

Evlilik iptali davalarında sonuçlar partnerlerin durumları ve çocuk faktörü açısından ele alınacaktır. Bu durumda evlilik iptali davası nihayetinde olası süreç aşağıdaki gibidir;

  • Evlenirken iyi niyetli davrandığı dikkate alınarak eş, bu evlenme ile ilgili olarak kazanmış olduğu kişisel durumunu korumaktadır. Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı işlemleriyse, boşanmaya ilgili hukuki hükümlere tabi olmaktadır.
  • Evliliğin iptalinde evlilik birliğinden doğan çocuk ise mahkeme evliliğin iptaline karar verdikten sonra, anne ve baba kötü niyetli sayılsa bile, çocuk müşterek ve evlilik içerisinde doğmuş görülür. Müşterek olan çocuğa yönelik alınacak tüm kararlar da ise, TMK boşanmaya yönelik esaslar uygulanmaktadır.

Evlilik İptalinde Dava Açma Süresi

TMK madde 52’ye göre evlilikte ayırt etme gücünden geçici yoksunluk, yanılma (hata), aldatma (hile), korkutma (ikrah) sebeplerinden dolayı iptal davası açılabilmesi için 6 ay ve 5 yıllık hak düşürücü süreler bulunmaktadır. Başka bir deyişle evlilikte iptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin geçerliliğini yitirdiği andan itibaren 6 ay ve en geç evlenmenin üzerinden 5 yıl geçmekle düşmektedir.

 

Evlilikte iptal davası nasıl açılır? Evlilik iptal dava kapsamları nelerdir? Evliliğin iptal davaları ne kadar sürer? Evlilik iptalinde dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz alanında deneyimli boşanma avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button