İş Kazasının Tespiti Davası

İŞ KAZASI TESPİT DAVASI

İş kazaları her meslek türünde karşılaşılabilen olgulardandır. Bu anlamda her kesimin haklarının bilincinde olması yararınadır. İş kazalarının SGK’ya bildirimi hukuken işveren tarafından yapılmalıdır.Ancak iş kazası geçiren sigortalının iş kazası bildirimini kendi SGK’ya yapabileceği gibi sağlık durumunun elverişsiz olması halinde bu görev yakınlarının sorumluluğunda da vuku edebilir.

İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. maddesine göre aşağıdaki gibidir; 

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada 
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 
  • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 
  • Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaylar olarak tanımlanmaktadır. 

İş kazası geçiren çalışanların bu durumunu SGK’ya işverenin de bildirmesi gerekir. Ancak iş kazası olarak kabul edilmeyecek hallerde SGK’ya iş kazası geçirdiğini bildiren çalışan haklarının ihlal edilmemesi adına “İş Kazası Tespit Davası” açacaktır. Davanın kazanılması halinde çalışan iş göremezlik oranının tespit edilmesi ve iş kazası sigorta kolundan sürekli iş görememezlik gelirini SGK’ya başvurarak sağlayabilecektir. Öte yandan iş kazası tespit davası ile iş kazası tazminat davaları birbirlerinden bağımsız olarak yürütülmektedir. Bu durumda kesinleşen iş kazası tespit davası sonucuna göre iş kazası tazminat davası hukuki süreç yoluna girilmektedir.

İş kazası tespit davasında zamanaşımı

İş kazaları sebebiyle açılacak tazminat davalarının açılma süreci hukuki olarak, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. Başka bir deyişle iş kazası gerçekleştiği andan itibaren 10 yıl içerisinde iş kazası tespit davası isteminde bulunmayan işçi bu hakkını kaybetmektedir.

İş kazasının tespiti davasında nihai karar

Açılan iş kazası tespit davasında, çalışanın lehine kesin karara varıldığında malulen işten ayrılacak çalışana veya vefat etmiş çalışanın ailesine SGK düzenli şekilde gelir sunmaktadır.

İş Kazaları tespit davalarında işçi avukatı desteği ise, bürokratik faaliyetlerin zaman ve masraf kaybı yaşanmadan bilinçli şekilde ilerletilmesinde etkin rol oynayacaktır. 

İş kazası tespit davası nedir? İş kazası tespit davası ve tazminat davaları hukuki süreci nasıl işler? İş kazalarında avukat desteğinin katkısı nedir? İş kazası tespit davası ne kadar sürer? dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak ve diğer sorularınız için büromuz iş hukuku alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz. 

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button