Single Blog Title

This is a single blog caption

AÇIĞA ATILAN İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu, Türk Ceza Kanununun 209. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Madde hükmünü inceleyecek olursak birinci fıkrada aranan şartlar şu şekildedir:

  • Belirli bir tarzda doldurulması için teslim edilen bir kişi
  • İmzalı ve kısmen veya tamamen boş kağıt
  • Verilme nedeninden farklı bir şekilde bu kağıdın doldurulması

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunda cezai boyut

Burada değerlendirilmesi gereken diğer bir husus bu imzalı kağıdı kişinin rızası ile vermesidir. Yani bu suçun mağduru rızasıyla yukarıda tanımlanan kağıdı imzalamış olmalıdır.

Bu şartları taşıyan kişi şikayet üzerine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunun cezası belirli şartları taşıması halinde, ertelenebilir, adli para cezasına çevrilebilir ya da bu ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.
  • Suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren şikayet süresi altı aydır. Olağan zamanaşımı süresi ise sekiz yıldır.

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunda sahtecilik hükmü

Türk Ceza Kanunu 209/2’de ise;

  • İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıt
  • Hukuka aykırı olarak bu kağıdın ele geçirme veya elde bulundurma
  • Hukuki sonuç doğuracak şekilde doldurma

Bu şartları taşıyan kişi belgede sahtecilik hükmünce cezalandırılır. Zamanaşımı ve seçenek yaptırımlar bakımından da belgece sahtecilik suçu hükmü değerlendirilecektir. Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu uzlaşmaya tabi suçlardandır bu sebeple öncelikle uzlaşma prosedürü uygulanacaktır. Görevli mahkeme ise asliye ceza mahkemesidir.

İspat Unsuru

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu iddiasında bulunan kişi, iddiasını yazılı delille ispatlamalıdır. Aksi halde dava delil yokluğu sebebiyle reddedilecektir. HMK madde 203’de düzenlenen senetle ispat zorunluluğunun istisnası halleri burada da ayrık tutulmuştur.

Hukuka aykırı olarak elde edilme iddiası için aynı şart aranmamaktadır. Yani bu durumda yazılı delille ispat zorunluluğu yoktur.

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu nedir? Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun cezai boyut nedir? Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunda avukat desteğinin rolü nedir? Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun hukuki süreci nasıl işler? benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak için büromuz bünyesindeki avukatlardan danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

 

Yazar

Çiğdem KOÇAK

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button