Single Blog Title

This is a single blog caption

ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

Çalışmaktan kaçınma hakkı, çalışma şartlarındaki tehlikelere karşı çalışanları güvence altına almayı hedefleyen bir hak türüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun da madde 13’e göre işgörenlerin ciddi ve yakın tehlike ile karşılaşmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği kurullarına, kurulun olmadığı hallerdeyse işverene başvurarak koşulların belirlenmesi ve gereken önlemlerin alınması için karara varılmasını isteyebilir.

Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanma halleri

Çalışmaktan kaçınma hakkı, işgörenlerin karşı karşıya kaldıkları ya da karşılaşabilecekleri ciddi ve yakın tehlikeler sebebiyle kurula başvurarak karar talepleri ardından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 13. maddeye göre;

Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

İşyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz.

Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan işçinin saklı hakları

Çalışanlar başvuruları üzerine iş sağlığı ve güvenliği kurulunun veya işverenin çalışanın talebi doğrultusunda karara varılması durumunda çalışan bireyler, gereken önlemler alınıncaya dek çalışmaktan kaçınma hakları bulunmaktadır.

Çalışan bireylerin çalışmaktan kaçındıkları süreçteki ücretlerle kanundan ve iş anlaşmasının doğurduğu diğer haklar da saklıdır. Dolayısıyla çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan çalışanın ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir.

 

Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir? Çalışmaktan kaçınma hakkından yararlanma koşulları nelerdir? Çalışmaktan kaçınma hakkında ücret kesintisi var mıdır? benzeri diğer sorularınız için büromuz iş hukuku alanında deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button