Single Blog Title

This is a single blog caption

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

Ülkemiz yasaları doğrultusunda trafikte bulunabilecek her araç sorumluluk sigortaları bünyesinde trafik sigortası yaptırmak mecburiyetindedir. Aksi halde Zorunlu Mali Trafik Sigortası bulunmayan araçlar Karayolları Trafik Kanunu doğrultusunda trafiğe kabul edilmeyecektir.

Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamı

Karayolu ve karayolu kapsamındaki alanlarda kazaya karışan araçların:

 • Ölümlü veya yaralamalı
 • Maddi hasara sebep olmaları ya da benzeri sonuçlarla karşılaşması

nihayetinde Zorunlu Mali Trafik Sigortası olarak adlandırılan sorumluluk sigortası mahiyetindeki trafik sigortası, zararları yasaların öngördüğü sınırlar dahilinde karşılamaktadır.

Trafik Kazalarında Zorunlu Trafik Sigortasının Ölçütleri

Zorunlu Mali Trafik Sigortası kapsamında oluşan trafik kazaları nihayetinde meydana gelen zararların sigorta bünyesinde karşılanması için birtakım ölçütler bulunmaktadır. Söz konusu kriterler ise şöyledir:

 • ZMSS, yalnızca maddi zararları karşılar. Maddi zararlar kapsamına kişinin ölmesi neticesinde mirasçılarının talepleri, kişinin yaralanması neticesinde hak kaybının giderilmesi ve malın hasarı gibi hususlar girer.
 • Trafik kazası, Karayolları Trafik Kanunu’nun 1. ve 2. maddesinde belirtilen karayolu ve karayolu sayılan yerlerde meydana gelmelidir. Bunun haricinde meydana gelecek kazalarda Zorunlu Mali Trafik Sigortasından faydalanamayacaktır.
 • Trafik kazası neticesinde ölüm , yaralanma veya maddi hasar meydana gelmelidir.
 • Meydana gelen zarar ile hukuka aykırı fiil arasında illiyet bağı olmalıdır.

Mecburi olarak ” Zorunlu Mali Trafik Sigortasını” yaptırması gerekenler işleten unvanındaki kişilerdir. Yasanın, bu zorunluluk ile amaçladığı husus ise ticari amacı bulunan işletmeler ile işletenlerin sebep olacakları zararın karşılanmasıdır. Diğer yandan kişilerin can kaybı nihayetinde Zorunlu Mali Trafik Sigortası geride kalan yakınlara maddi tazminat (destekten yoksun kalma vb.)  sağlayacaktır.

Zorunlu Mali Trafik Sigortası kapsamı dışındaki haller

 • İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
 • İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
 • İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler,
 • Trafik Kanunun 105. maddesine göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatı kapsamında gerçekleştirilecek motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,
 • Motorlu araçta taşınan eşyada meydana gelecek zararlar,
 • Manevi tazminata ilişkin talepler.

Zorunlu Mali Trafik Sigortası nedir? Zorunlu trafik sigortasına kimler başvurmalıdır? Trafik kazası sonrası zorunlu trafik kaza sigortasının kapsamı nedir? benzeri diğer sorularınız için büromuzun alanında deneyimli trafik kazaa avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button