Single Blog Title

This is a single blog caption

TİCARİ İŞLETME DEVRİ

Ticari işletme; Türk Ticaret Kanunu madde 11’e esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme olarak tanımlanmaktadır. Buna göre kanuna göre bir işletmenin ticari işletme olarak kabul edilmesi için şu kriterleri içermesi gerekmektedir;

 • Esnaf işletmesini aşan düzeyde gelir sağlama,
 • Devamlılık,
 • Bağımsızlık,
 • Gelir sağlamayı hedeflemektir.

Ticari işletmelerin devri hususu TTK kapsamında düzenlenmiştir. TTK madde 202’de bir ticari varlığı aktif ve pasifleriyle devralma konusu ticari işletme devri olarak incelenmiştir.

Ticari işletmenin devrinde şekil şartları

 • Ticari işletmenin devredilebilmesi için öncül olarak, ticari işletme devrini öngören sözleşmenin mevcut ve geçerli olması gerekmektedir.
 • Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı olarak yapılması zorunludur.

Ticari işletmenin devrinde sözleşmenin şekil şartları

Ticari işletme devrinde oluşturulacak sözleşmenin aşağıdaki hususlar içermesi gerekmektedir:

 • Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi.
 • Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları.
 • Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şartsız beyan.
 • Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları.

Ticari işletme devrinin sonuçları

 • TTK’ya göre bir ticari işletme devredildiğinde aşağıdaki sonuçlarla karşılaşılmaktadır:
 • Ticari işletme devri sonucu, devreden başka bir ticari işletmenin sahibi değil ise “tacir” sıfatını kaybeder
 • Ticari işletmenin devri ile birlikte, işletmeye daimi olarak tahsis olunan tüm unsurlar devralana geçer
 • Devralan, işletme devrini alacaklılara bildirildiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı mal varlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur.
 • İşletmeye ait borçlar alacaklıların rızası olmaksızın devralana geçmektedir.

 

Ticari işletmenin devri hususunun sonuçları nelerdir? Ticari işletmenin devrinde TTK’nın gerekli gördüğü şekil şartları nelerdir? Ticari işletme devrinde sözleşme nasıl hazırlanmalıdır? Sözleşmenin geçerliliği ve tarafların menfaati için gerekli şekil şartları nelerdir? Ticari işletme devri ne kadar sürer? Bu süreçlerde deneyimli hukuki desteğin faydası ne yönde olmaktadır? Benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak için büromuz alanında deneyimli ticaret hukuku avukatlarından danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button