Single Blog Title

This is a single blog caption

ÇEK İPTAL DAVASI

Çek, günlük yaşamda sık sık kullanılan kıymetli evrak türlerinden olmakla birlikte haklarını ancak ibraz edildiğinde sağlayabilmektedir. Kıymetli evraklar arasında ticari ilişkilerde yaygın kullanıma sahip “Çek’in” iptal davasına konu olması hususu ise, çekin iradedışı koşullar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi durumunda söz konusu olmaktadır.  Dolayısıyla çekin ibrazını engelleyen haller alacak hakkını da engel olduğu için çekin zayiatı, tarafların menfaatleri adına çözümlenmesi gereken bir durum haline gelmektedir. Bu duruma zayi olmuş çekin alacak hakkı, senetsiz talep edilecektir. Nitekim bu talep ise ancak çek iptal davası ile geçerli olacaktır.

 

Kıymetli evrak “çekin” iptal davasına konu olma sebepleri

Kıymetli evraklar arasında ticarette yaygın kullanıma sahip “çek”, için iptal davası açma sebepleri 3 şekilde sıralanabilir:

  • Çek kaybolduğunda (zayi olduğunda)
  • Çekte yazılı ibareler okunamaz hale geldiğinde
  • Son olarak çek çalındığında çek iptal davası çekin hamisi tarafından açılabilmektedir.

 

Çek iptal davası açma hakkı

Çek iptal davası; çekin üzerinde hak sahibi olan birey tarafından açılabilir. Başka bir deyişle çeki düzenleyen (keşideci) çek iptal davası açamamakla birlikte bu hak lehdar veya yetkili hamile aittir. Öte yandan çek iptal davasını açacak hak sahibinin çekin kaybolduğunu delillerle ispatlaması gerekmektedir.

 

 Çek iptal davası açmada şekil şartları

TTK’ya göre “çek” bir ödeme aracı olmakla birlikte çekin; muhatap, alacaklı ve borçlu olarak üç tarafı bulunmaktadır. Kanuna göre muhatap ”banka” olmak mecburiyetindedir.

Çekin kaybolması, çalınması veya hasar görmesi durumunda çek lehdarı ya da yetkili hamili çekin iptali için dilekçe hazırlanmalıdır. Yazılan çek iptal dilekçesi ile asliye ticaret mahkemesine başvurulmaktadır.

Çekin zayiatı nedir? Çekin iptal davası nedir? Çeki iptal davası kapsamı nedir? Çek iptal davasını kimler açabilir? Çekin iptal davası ne kadar sürer? Dava masrafları benzeri hususlarda daha fazla bilgi almak için büromuzda alanında deneyimli icra veya ticaret hukuku avukatlarından danışmanlık desteği sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

Open chat
Avukata İhtiyacım var
Merhaba
Hukuki Sorunuz nedir ?
Call Now Button